Stát nesmí
znovu
zklamat

Jak nastartovat Česko
po covidu

1. Miliardy korun ze společného rozpočtu šly bez kontroly podivným firmám

To, co vláda předváděla během nouzového stavu, je podle nás PRIVATIZACE ČÍSLO 2. Miliardy z našeho společného rozpočtu tekly do kapes pochybných firem, které mají sídla v Karibiku, jsou napojené na trestně stíhané lobbisty a mají pobočky v automyčce na Ukrajině. Jsou to často překupníci s čínskými respirátory. Za celé hnutí Přísaha říkáme jasné dost. Chceme provést audit všech veřejných zakázek od prvního nouzového stavu na jaře 2020 až po ten poslední. A všechny viníky potrestat. Ne bílé koně, ale skutečné příjemce peněz.

Návrh řešení


Prošetříme všechny covidové zakázky z nouzového stavu a budeme trvat na zřízení vyšetřovací komise, jejíž součástí bude tým nezávislých odborníků

Následně budeme trvat na podání konkrétních trestních oznámení vedoucích k potrestání viníků

Prosadíme zavedení povinnosti státu vymáhat náhradu škody po úřednících a ministrech

2. Stát nebyl schopen zajistit dostatek vakcín včas

Koronavirová pandemie má zatím na svědomí více než 30 000 obětí v České republice. Od druhé světové války jsme nezažili tolik úmrtí v tak krátkém časovém období a důvodem byl, kromě chaotických vládních opatření, nedostatek vakcín a ochranných pomůcek. Opakovaně se potvrdilo, že co nemáme doma, v České republice, to pak v krizi nemáme vůbec a jsme závislí na libovůli jiných. Chceme navázat na vynikající československou praxi ve výrobě sér, očkování a léčiv. Zástupci Přísahy udělají maximum pro získání licence či spolupráce s jinými na výrobě očkování proti koronavirovým mutacím, ale i na vývoji a tvorbě důležitých léčiv. Rádi se vrátíme mezi světovou špičku v oblasti lékařského výzkumu a výroby léků, nejen proti covidu.

Návrh řešení


Zajistíme výrobu vakcíny a léčiv na území České republiky

3. Pandemie ukázala, že lékaři a sestry jsou to nejcennější, co ve zdravotnictví máme

Jedni z klíčových hrdinů boje proti pandemii, kteří nás uchránili před nejhorším, byli zdravotníci, lékaři, zdravotní sestry, pomocný personál a dobrovolníci. Právě oni ukázali kvalitu, šíři péče a odolnost českého zdravotnictví. Kdyby nebylo husté sítě nemocnic po republice a obětavosti jejich pracovníků, máme určitě ještě víc tragických obětí. Hnutí Přísaha proto nedovolí privatizaci silné páteřní sítě nemocnic, ani jakékoliv nepromyšlené osekávání dostupnosti péče. Naopak, chceme podpořit více peněz do zdravotní péče, posílení specializace a zkvalitnění komfortu pro pacienta. Včetně další elektronizace zdravotnictví.

Návrh řešení


Nepřipustíme privatizaci páteřních nemocnic a budeme podporovat vzdělávání nových lékařů a sester tak, aby jich byl dostatek i v krizových obdobích

4. České děti byly během pandemie mimo školu nejdelší dobu z celé Evropy

V porovnání s evropskými státy se české děti učily na dálku naprosto nejdéle. Některé ročníky i déle než 13 měsíců. Výsledkem je, vedle nedostatečného technického vybavení pro výuku, především ztráta motivace dětí, horší znalosti, hrozba ztracených let ve vzdělání, které se už nedoženou. U některých i riziko nedokončené docházky. Narůstají rozdíly ve vzdělání. Prožitý nouzový rok potvrdil, že stejná situace už nesmí znovu nastat. Hnutí Přísaha bude spolupracovat na takových opatřeních, aby u nás fungovalo školství, které dětem poskytne bezpečnou prezenční výuku v maximální míře. V případě další vlny navrhujeme využít, stejně jako ve Švýcarsku, rotační výuku, kombinaci dopoledních a odpoledních turnusů školy, střídání různých typů výuky, včetně školy v přírodě, kvalitního testování a účinného trasování a dalších chytrých opatření od učitelů a lidí z praxe. S jediným cílem: Umožnit dětem kvalitní výuku ve škole, se spolužáky a bez přerušení.

Návrh řešení


Vytvoříme systém ochrany předškolních a školních dětí a budeme bojovat proti dalšímu rušení prezenční výuky

5. Stát selhal v krizovém řízení i komunikaci

Koronavirová pandemie ukázala na jedné straně hrdinství jednotlivců, kvalitu integrovaného záchranného systému, houževnatost českého zdravotnictví, šikovnost mnoha českých hlav a rukou. Zároveň jsme byli ale svědky diletantismu a rozhádanosti politiků, neschopnosti státu profesionálně a sehraně řešit krizi. Nemluvě o zamrzlé byrokracii jak z 19. století. Stát má přitom povinnost zajistit bezpečí občanů i ve špatném počasí a těžkých časech. Za jakýchkoliv okolností se má připravovat na krizové situace. Česko má v tomto velké mezery. S praktiky, kteří v krizi obstáli, hnutí Přísaha provede mimo jiné audit krizového řízení, napomůže osekání byrokracie a podpoří například koordinační centrum dobrovolníků, ale i řešení kompenzace restrikcí ze strany státu.

Návrh řešení


Provedeme audit krizového řízení za doby koronaviru po vzoru Velké Británie a Izraele. Pokud se ukáže, že systém byl v pořádku, ale selhali úředníci a politici, budeme trvat na vyvození osobní odpovědnosti

6. Stát zaspal ve snižování byrokracie i zvyšování přívětivosti úřadů

Dlouhodobě neřešeným problémem země je přebujelá byrokracie, která rozhoduje pomalu, složitě, často duplicitně a vždy skrze složité rozsáhlé formuláře. A je jedno, jestli šlo o pomoc, dotace v nouzi, krizová opatření, plánování očkování, veřejné zakázky nebo organizaci samotného státu. Vše trvalo dlouho, často se měnilo nebo v praxi ani nefungovalo. Krizi nejlépe zvládaly země typu Izraele, Dánska, Finska, Estonska, Tchaj-wanu či Jižní Koreje. Spojuje je racionální chování státní správy a především skutečná digitalizace státní správy, tedy její zpřehlednění a zrychlení. Musíme si ujasnit, co vše český stát řeší a zda je to opravdu ku prospěchu našich občanů. Hnutí Přísaha podpoří všechna rozumná řešení, která zlepší život občanům a podnikání živnostníkům a firmám. Chtěli bychom i rozšířit služby Czechpointu. Přísaha chce přátelský a profesionální stát. Trváme na tom, aby digitalizace byla praktická, bezpečná, pro běžné občany srozumitelná a dostupná i z menších měst a obcí. Nechceme předražené “projekty pro projekty”.

Návrh řešení


Zaměříme se na digitalizaci státní správy po vzoru dánského NemID. Zvýšíme rychlost a akceschopnost, snížíme byrokracii, duplicity i zbytečné papírování

7. Spousta lidí stále nemá přístup ke kvalitnímu internetu a potřebnému technickému vybavení

Nejen koronavirus ukázal dlouhodobé nesnáze mnoha občanů naší země. Nekvalitní, pomalý a cenově nedostupný internet, který neumožňuje v kvalitě a přiměřené ceně výuku dětí, možnost práce na dálku, dostupnost státu, úřadů všech typů a jejich rozhodování. A zdaleka se to netýká pouze vzdálenějších příhraničních regionů a hor. Hnutí Přísaha bude v rámci protikrizových receptů tlačit na rozšíření kvalitního internetového pokrytí po celé zemi, nehledě na lokalitu. Je to pro nás stejně důležité jako investice do dálnic, obchvatů a železnic.

Návrh řešení


Maximálně podpoříme dostupnost kvalitního a cenově dostupného internetu po celé republice s maximálním zapojením starostů a adresných dotací

8. Stát v době nouze pomáhal se zpožděním, složitě a byrokraticky

Pandemie COVID měla své hrdiny, ale i ekonomické oběti. Vedle mnohých, to byly především matky samoživitelky a malí a střední živnostníci a podnikatelé. Dlouho se jim nedostávalo pomoci, státní úřady reagovaly se zpožděním, roztříštěně a nepřehledně, skrze množství složitých a nejednoznačných formulářů, nemluvě o apriori přezíravému přístupu stavějícímu na podezřívavosti a negaci. To chceme změnit, vedle tlaku na profesionalitu státních úřadů podporujeme skutečnou pomoc živnostníkům. Tím je například nápad z dílny skupiny koroNERV-20 na zrychlení odpisů. Díky tomu budou podpořeny investice podnikatelů, čímž vznikne odbyt i práce pro dodavatele.

Návrh řešení


Podpoříme zrychlení odpisů ve skupinách 1 a 2 na 150 % po dobu dvou let, do roku 2023

A v případě další vlny covidu budeme postupovat na základě myšlenky po vzoru Rakouska a Německa: 
Nejdřív podpořme, teprve pak kontrolujme

Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy