Pracovitost
se musí
vyplatit

1. Máme zastaralý a složitý daňový systém

Daňový systém našeho státu je komplikovaný, nepřehledný a v mnoha případech neefektivní, co se týče poměru nákladů na výběr a inkasa. Složitý systém komplikuje práci podnikatelům a dává prostor daňový systém obcházet. Vzhledem k měnící se situaci na trhu, kdy bude stále více vytlačována lidská práce novými technologiemi nebudou již dávat některé stávající daně smysl.

Návrh řešení


Prověříme stávající daňový systém, efektivitu daní podle poměru nákladů na výběr a inkasa a na základě výsledků analýzy daňový systém přenastavíme tak, aby byl moderní, funkční a efektivní. Naším cílem bude co nejnižší daňové zatížení lidské práce

Jaké chce Přísaha daně? 

Nechceme žádné daňové experimenty. Žádné nesmyslné zvyšování daní. Chceme férové zdanění. Hlavně u nadnárodních korporací. Vyděláváš v Česku, budeš danit v Česku. To říká pan docent Řežábek a to samé říká i Přísaha. Jsme v tom jasní a čitelní. A kdo neznáte pana docenta, tak si určitě pusťte tohle video. Nejlepších 15 minut o ekonomice, které jste kdy viděli.

2. Panuje velká nejistota ohledně zvyšování daní

Za poslední dva roky vykazuje státní rozpočet velmi vysoké deficity. Hlavní příčinou jsou vládní omezení během koronakrize, kdy firmy nemohly normálně fungovat a následně jim byly vypláceny kompenzace ze státního rozpočtu. Vláda se také za podpory části opozice uchýlila k populismu snížením daní zrušením superhrubé mzdy. Hnutí Přísaha trvá na tom, že základem každé dobře fungující ekonomiky je především stabilita a předvídatelnost. To platí pro podnikatele, živnostníky i zaměstnance a spotřebitele.

Návrh řešení


Proto bude hnutí Přísaha prosazovat pravidlo ŽÁDNÉ DAŇOVÉ EXPERIMENTY A ZVYŠOVÁNÍ DANÍ MINIMÁLNĚ DO KONCE ROKU 2022

Nebudeme zvyšovat ani daň z příjmu fyzických osob, budeme požadovat její ponechání na úrovni 15 %. Nebudeme zvyšovat ani daně z příjmu právnických osob

3. Stát chce stále víc peněz, ale neumí ucpat díry

Stát má stále větší požadavky na daňové poplatníky, ale neřeší, že neustále utíkají peníze na neefektivní a předražené nákupy a zbytečnou administrativu. Existuje velký objem vládních výdajů, které jsou neefektivní a někdy až kontraproduktivní. Každá kontrola NKÚ konstatuje, že jsou vydávány z rozpočtu obrovské sumy a následně jejich efektivitu stát nekontroluje. Je třeba věnovat se efektivitě vynaložených prostředků státního rozpočtu, ne je pouze utratit.

Návrh řešení


Snížíme náklady státní administrativy, zbytné výdaje ministerstev lze seškrtat diferencovaně ve výši až desítek procent. Elektronický stát může výhledově ušetřit stovky milionů na moderních digitálních úřadech. Zářným příkladem je Estonsko, které je pomocí X–Road technologie nejdále v digitalizaci státu na světě

4. Stát zbytečně otravuje malé živnostníky

Začít poctivě podnikat vyžaduje v dnešní době velkou odvahu. Malí živnostníci jsou často zbytečně obtěžování opakovanými kontrolami jen proto, že stát neumí komunikovat sám se sebou.

Návrh řešení


Zvýšíme limit pro OSVČ u paušální daně z 1 milionu na 2 miliony. Tím podpoříme více malých živnostníků a podnikatelů odstraněním byrokracie a zbytečných kontrol. Dnes využívá paušální daň jen 180 tisíc z nich, my chceme, aby ji mohlo využít alespoň 500 tisíc živnostníků

5. Neustále se otevírá debata o zavedení eura

Česká koruna je stabilní měnou, navíc umožňuje zachování samostatnosti měnové politiky. Nechceme ztratit flexibilní měnový kurz, který nám samostatná měna umožňuje. Nechceme ztratit měnovou suverenitu, ani podstoupit kontrolu nad monetární politikou unii. Nechceme, aby nám byly úrokové sazby stanovovány zvenčí, podle potřeb Francie a Německa. Nechceme přijít o nezávislou národní banku, ČNB. Argumentem proti přijetí je i příklad Řecka a Španělska, které by musely sanovat i české finance, nemluvě o nákladech samotného připojení, snížení životní úrovně českých domácností nerovným přechodem na euro, platba do společné Bankovní unie a Evropského stabilizačního fondu (ESM). Česká koruna je součást naší identity, státním symbolem, který je potřeba zachovat. Přechod na společnou měnu euro nepodpoříme, stejně jako většina české společnosti.

Návrh řešení


Nepodpoříme zahájení procesu přijetí eura, budeme hájit českou korunu a měnovou suverenitu České republiky

6. Globální korporace neplatí v Česku spravedlivě vysoké daně

Velké nadnárodní firmy se dlouhodobě vyhýbají placení daní na místě, kde dochází k reálným ziskům a tržbám. Tento problém není možné snadno vyřešit z národní úrovně. Hnutí Přísaha podpoří každou aktivitu, která povede k eliminaci daňových rájů a zdanění firem v nich sídlících. Jak na úrovni EU, tak i v mezinárodním prostředí. Ročně kvůli nim ztrácíme několik desítek miliard korun do státní kasy, a tím i do tuzemských veřejných investic, nemluvě o tom, že pokřivují rovné podmínky podnikání. Omezení daňových rájů vnímáme jako velkou šanci nových příjmů a také vyrovnání daňových nespravedlností. Líbí se nám recepty Belgie, Dánska, Francie a Polska, které prosazují omezování daňových rájů a nepřípustnost státní pomoci firmám v nich sídlících.

Návrh řešení


Budeme bojovat proti daňovým rájům. K tomu místo zavedení digitální daně, která je polovičaté řešení, navrhujeme zdanění příjmů dle země původu tržeb. Jinými slovy pokud Google vytváří tržby z české reklamy, zdaní příjmy z ní plynoucí v České republice. Toto řešení budeme prosazovat i na úrovni EU a OECD a podpoříme už vznikající mezinárodní dohodu o minimální 15% dani pro tyto firmy

7. Mateřské zahraniční firmy pomáhají vyhýbat se placení daní svým českým dcerám

Stát se věnuje při výběru daní drobným a středním podnikům a některým podvodným jednáním. Málo efektivní je odhalování nepoctivých transferům mezi českými podniky a mateřskými zahraničními společnostmi. Finanční úřady se nedostatečně věnují transferovým cenám, kvůli čemu odchází do zahraničí obrovské sumy bez jejich zdanění v ČR.

Návrh řešení


Nasměrujeme práci daňových úředníků do rozkrývání transferových cen a na férové zdaňování nadnárodních systémů

8. Vrací se hrozba cenové inflace

Pandemie koronaviru těžce dopadla na samoživitelky, rodiny s malými dětmi a ty s nejnižšími příjmy. V krizové době by občanům velmi pomohlo, pokud by došlo ke snížení DPH u vybraných položek, zejména pak u potravin. DPH na potraviny je v Česku jedna z nejvyšších v Evropě, přesun do desetiprocentní kategorie by lidem ušetřil měsíčně vyšší stovky korun. Trh s potravinami je vysoce konkurenční a nehrozí tak, že by prodejci ponechali ceny ve stejné výši. V mnoha vyspělých zemích (např. ve Francii, v Německu, v Irsku) se sazba DPH na potraviny pohybuje na úrovni 5 až 10 %.

Návrh řešení


Snížíme DPH na potraviny z 15 % na 10 % a při tom budeme trvat na povinném zavedení označení potravin s cenou před změnou DPH a po ní, aby si každý mohl zkontrolovat, jak snížení daně prodejce přenesl do koncové ceny

9. DPH se musí odvádět i z neuhrazených faktur

Dlouhodobě panuje nespravedlnost v systému platby DPH, kdy jsou poctiví nucení odvádět DPH i v případě, že jim nebyly proplaceny faktury. Dostávají se tak často do druhotné platební neschopnosti.

Návrh řešení


Odstraníme nesmyslnou šikanu, DPH a odpočty se už nebudou platit z neuhrazených faktur, použijeme na to mechanismy v kontrolním hlášení

10. Hrozí zchudnutí seniorů z řad OSVČ a jejich nesmyslné vytlačování z trhu práce

Naše společnost oplývá množstvím aktivních občanů, kteří chtějí pracovat i v seniorském věku. Navíc mnozí důchodci z řad OSVČ čelí hrozbě nízkých důchodů. Hnutí Přísaha jim chce pomoci a zároveň využít jejich potenciálu, bohatých zkušeností, cenné praxe. Oceňme jejich vůli nadále pracovat a předávat své know-how dál ve prospěch české ekonomiky a jejího růstu. Namísto sankcionování vysokými sociálními platbami je pozitivně motivujme.

Návrh řešení


Podpoříme zrušení platby sociálního a zdravotního pojištění pracujícím důchodcům, aktivní práce se musí kdykoliv vyplatit

11. Stát nesmí přestat investovat

V dobách, kdy je státní rozpočet ve schodku, je nejjednodušší škrtnout investiční projekty státu. To však má dalekosáhlé důsledky pro budoucnost Česka a jeho obyvatel. Byli jsme toho svědky už po finanční krizi z let 2008/9, kdy vláda přestala investovat a země se dostala do druhé recese.

Návrh řešení


Hnutí Přísaha bude vždy proti snižování investic, které se dlouhodobě vyplatí. Jedná se především o investice do infrastruktury (dálnic, rychlostních železnic, dopravních uzlů), zdravotnictví (vzdělávání zdravotníků, elektronizace dokumentace, speciální péče), vzdělání (platy učitelů, vyrovnání regionálních rozdílů pro zvýšení sociální mobility) a digitalizace státní správy (jednotný registr dotací, urychlení stavebního řízení)

12. Zadlužení státu se rychle zvyšuje

Tempo zadlužování státu je obrovským rizikem zejména pro důchodce a mladé. Hrozí, že tyto dluhy budou muset zaplatit ti, kteří je nezpůsobili. Ostatně příkladů z minulosti je mnoho. Finanční problémy příliš zadlužených evropských států se řešily velmi často na úkor bezbranných důchodců, jejichž důchody se pak jednorázově snížily. Další skupinou je mladá generace, která platí na důchody a navíc se jim na bedra naloží splacení abnormálního dluhu včetně úroků. Výdaje státu jsou přitom často neefektivní. Což zmiňují již nyní zprávy NKÚ. Je nezbytné zvýšit osobní odpovědnost státních úředníků za neefektivity a zbytečné výdaje.

Návrh řešení


Je nezbytné provést inventuru všech vládních výdajů a je potřeba sledovat efektivitu těchto výdajů a tvrdě bojovat s korupcí, která vládní výdaje prodražuje. Příjmy státu mohou být vyšší při rychlejším odhalování podvodů a zlepšení výběru daní z transferových cen a nadnárodních společností

Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy