Hrdý domov
a náš národní
zájem

1. Česká krajina je náš poklad a nesmíme o ni přijít

Sucho, náhlé povodně, eroze půdy, kůrovec, nízká potravinová soběstačnost, zábor kvalitní zemědělské půdy pro výstavbu, dovoz podřadných potravin a produktů, neefektivní nakládání s odpady. Všechny tyto problémy existují. Je třeba zajistit dostatek pitné vody pro všechny občany a dostatek vody pro zemědělství a průmysl. Zkvalitňování životního prostředí musí jít ruku v ruce se zvyšováním kondice českého zemědělství a lesnictví, což jsou odvětví, která kvalitu životního prostředí nejvíce ovlivňují. Globální změny klimatu jsou největší současnou hrozbou pro udržení našeho současného životního prostředí a je třeba se na ně připravit a co nejvíce je eliminovat. Pouze zdravá krajina nám poskytne potřebné životní podmínky. Už proto, že jsme “střecha Evropy”, chceme se soustředit na zvyšování schopnosti české krajiny zadržovat srážkovou vodu všemi dostupnými způsoby a následně s touto vodou efektivně a hospodárně nakládat.

Návrh řešení


Budeme dbát na důslednou ochranu a dostupnost pitné vody, kvalitní půdy a nerostných zdrojů. Znehodnocování a poškozování těchto zdrojů musí podléhat tvrdým trestům (kauza Bečva)

2. Česko není potravinově soběstačné

Česká soběstačnost v jednotlivých komoditách je dnes nízká, přitom jsou české potraviny kvalitní a zdravé. Pro ilustraci pár čísel. Ovoce se u nás pěstuje pouze na úrovni 27 procent spotřeby, zelenina na 33 procentech, vepřové maso na 39 procentech, drůbeží na 57 procentech a vajíčka na 54 procentech. Navíc koronavirová pandemie ukázala, že v době krize budou ostatní státy primárně zásobovat samy sebe. V této logice chceme úpravy i v dotacích, peníze mají pomáhat těm, kteří je potřebují pro produkci potravin, ne tam, kde zemědělství slouží pro dotace samotné.

Dnes navíc chybí uvádění přesného původu potravin, často dochází k záměně potravin domácích se zahraničními. Spotřebitel je mylně informován o původu surovin a o původu výrobku. Značení českých potravin musí být konečně jednotné a jasné.

Návrh řešení


Zvýšíme podporu domácím výrobcům. Chceme co nejvíce zajistit srovnání dotací mezi starými a novými členskými zeměmi EU tak, aby ty staré členské země nebyly zvýhodňovány

České označení původu musí jednoznačně garantovat domácí původ ze 100 % českých surovin

3. Evropská unie často neslouží lidem a problémy řeší pozdě nebo vůbec

Česká republika je zakotvená v unijních a atlantických strukturách, na tom nechceme nic měnit, ale sebevědomě budeme usilovat o vylepšení, posílení práv a narovnání práv mezi starými a mladými členskými zeměmi. Více dosáhneme a změníme uvnitř evropského domu, než křikem od nám vzdálených sousedů. Inspirujme se zeměmi typu Dánska, Nizozemí a konečně si začněme profesionálně hájit také své zájmy. Věcně, ale odhodlaně.

Návrh řešení


Ano EU s reformou, intenzivnější ochrana bezpečnosti společně s NATO. Musíme být respektovanými, ale i zodpovědnými členy, kteří sebevědomě hájí své zájmy a svou suverenitu

4. Armáda potřebuje modernizaci a aktivní zálohy větší podporu

Obrana není luxus, ale nezbytnost. Doba je neklidná a dlouhodobá zkušenost nás občanů České republiky potvrzuje, že jsme respektováni v situaci, kdy jsme sami ochotni chránit svůj stát a své rodiny. Počínaje legionáři, přes odbojáře až po naše vojáky v zahraničních misích a pomáhající během povodní, živelných pohrom, ale i ve zvládání koronavirové pandemie a očkování. Zaslouží si naše uznání a systémovou podporu, ne prázdné sliby, 18 ministrů za necelé třicetiletí našeho státu a nekoncepční byrokracii. Navíc chceme u nákupu nové techniky a modernizace stávající zohledňovat schopnost jejího nasazení pro potřeby zvládání krizových situací v civilním sektoru. Příjmy z obranných zakázek považujeme za důležitý zdroj národní prosperity, šanci vytvářet pracovní místa a cenných investic do vědecko-technického rozvoje.

Návrh řešení


Obranu chceme stavět na třech pilířích: připravené a odhodlané armádě, dostatečné záloze a zvýšení prestiže aktivních záloh, silném domácím průmyslu

5. Stát málo dbá na podporu české historie a vlastenectví

Jsme země s bohatým kulturním dědictvím a národ s velmi rozvinutou a pestrou kulturou. Chceme, aby se z našeho duchovního bohatství těšilo maximum našich občanů. Zároveň chceme ocenit naše daňové poplatníky, že podporují svými daněmi a dary naše kulturní dědictví, proto chceme každý rok zavést nejméně jeden den v roce, kdy budou mít všechny státní, národní kulturní, regionální a obecní památky a muzea vstup zdarma a byly dostupné všem občanům České republiky. Vnímáme to jako poděkování a možnost přiblížit naše úžasné a bohaté kulturní dědictví všem našim občanům.

Návrh řešení


Zavedeme jeden volný den vstupu v roce pro občany České republiky do muzeí, galerií a památek, které jsou státní, krajské či obecní a tento den připadne na výročí republiky 28. října

Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy