Petice za důkladné prověření covidových státních zakázek

My, níže podepsaní, občané naší České republiky, už nemůžeme dál přihlížet bezprecedentnímu rozkrádání veřejného majetku, kdy za nouzového stavu, mimo zákon o zadávání veřejných zakázek,  plynou miliardy korun z veřejných rozpočtů pochybným firmám, často se sídly v daňových rájích.

Chceme spravedlnost pro všechny občany ČR a důslednější vymahatelnost práva v naší zemi, proto požadujeme prošetření veškerých státních zakázek realizovaných v době nouzového stavu.

Dále prohlašujeme, že:

1. plně podporujeme hnutí Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty v úmyslu prověřit veškeré státní zakázky v působnosti Ministerstva zdravotnictví ČR a Ministerstva vnitra ČR v období od počátku března 2020 až do ukončení nouzového stavu a ukončení všech vydaných mimořádných opatření podle příslušných právních předpisů.

2. plně souhlasíme s tím, aby hnutí Přísaha - občanské hnutí Roberta Šlachty prosazovalo v případě zvolení svých zástupců do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR toto řešení na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, s tím, že navrhne vznik parlamentní vyšetřovací komise, která povolá skutečně nezávislý odborný tým analytiků a vyšetřovatelů. Nechceme žádnou další bezzubou parlamentní komisi bez jasného výsledku.

3. požadujeme, aby výsledky zjištění o podezřelých státních zakázkách byly předány formou trestního oznámení příslušným orgánům činným v trestním řízení, aby mohla být posouzena případná trestní odpovědnost konkrétních osob, odpovídajících za schvalování takových veřejných zakázek, zadávání, jejich průběh a konečnou realizaci těchto zakázek včetně zjištění konkrétních osob, které podepsaly smlouvy v návaznosti na takové veřejné zakázky, a dále včetně prověření toho, zda z těchto veřejných zakázek měl někdo nelegální zisk či jiný neoprávněný prospěch.

4. rovněž žádáme, aby výstupy z činnosti takového odborného týmu byly využity i v rámci legislativního procesu ke zlepšení nejen příslušných krizových právních norem ČR, ale i ke zkvalitnění právního řádu ČR jako celku.

5. tato Petice nevyzývá k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Na důkaz své vůle přikládáme vlastnoruční podpis.


Petice k vytištění A4 (PDF)
tiskněte oboustranně

Kde můžete petici podepsat

Organizujeme celonárodní petici pro prošetření covidových zakázek. Chceme, aby měl každý možnost se k tomu vyjádřit, podepsat. Proto máme v plánu objet celou Českou republiku. Tady najdete seznam všech míst, kde bude stát náš petiční stánek a budou na vás čekat naši dobrovolníci.

Petiční místo u vás 

Máte obchod nebo jiné přístupné místo, kde mohou lidé přijít podepsat petici? Pak ho nezapomeňte registrovat, ať se o něm dozví i ostatní.

Už máme více než 100 petičních míst po celé zemi, děkujeme! 


Na výlohu nebo na jiné příhodné místo si vytiskněte Označení petičního místa, dostupné je v několika velikostech. 


Plakáty k vytištění

Přísahu a petici můžete podpořit také tak, že si vytisknete plakáty a vylepíte je na legální výlepní plochy, umístíte do své výlohy nebo na svou nástěnku.


Stáhněte si plakát ve formátu, ve kterém je chcete vytisknout. Vylepují se vždy oba plakáty vedle sebe tak, jak je na fotce nahoře.
Tato varianta odkazuje na web Přísahy. 

Tato varianta umožňuje dopsat čas a místo petičního stánku Přísahy. Nebo adresy vašeho vlastního petičního místa.


Otázky a odpovědi k petici


Proč děláme petici a co od ní čekáme?

Nemůžeme dál přihlížet privatizaci číslo 2, tentokrát ve formě zakázek během nouzového stavu. Chceme systémovou změnu, abychom zamezili tomu, co se děje a hlavně, aby se už nic podobného nemohlo opakovat v budoucnu. Jdeme se zeptat přímo lidí, jestli to vidí stejně. Děláme to jako jediná politická síla v zemi. Ptáme se lidí, jestli chtějí, abychom tuto konkrétní část našeho programu prosazovali.


Proč nepodáme rovnou trestní oznámení na konkrétní kauzy a jdeme cestou petice?

Nejde nám o jednu či dvě zakázky. Nám jde o VŠECHNY. Jsou to miliardy z našeho společného rozpočtu. Na medializované kauzy už jsou podaná trestní oznámení, ale hlavní problém je v tom, že o spoustě zakázek kvůli výjimce ze zákona o zadávání v nouzovém stavu ani nevíme. Chceme prošetřit všechny zakázky a viníky potrestat.


Proč je možné petice podepsat jen fyzicky a ne on-line?

Protože osobní podpis má úplně jinou váhu než zadání e-mailu. Online petice se dá snadno zpochybnit a znevěrohodnit. Chceme vytvořit reálný a silný občanský tlak na prověření covidových zakázek, proto volíme reálné osobní fyzické podpisy.


Proč je adresátem petice Ministerstvo spravedlnosti ČR a ne Ministerstvo vnitra ČR?

Protože jeden z hlavních problémů je ministr Hamáček a jeho vedení Ministerstva vnitra. I tam by se měl audit provést, a proto nebudeme žádat někoho, aby prověřil sám sebe.


Kdy petice končí?

Dnem odevzdání petice. Po volbách bude nová sněmovna moci prošetřit všechny tyto zakázky, pokud k tomu bude politická vůle a dostatečný tlak veřejnosti. Toho chceme peticí docílit.