S kým tvoříme program Přísahy

Hnutí Přísaha chce spravedlivé Česko. Právě vzniká kompletní program, se kterým předstoupíme před vás, voliče.  Na této stránce postupně představujeme odborníky, se kterými se radíme při jeho vzniku.  

Mgr. Bc. Zdeňka Víchová, MBA

Veřejná správa

Rodačka z Litomyšle s třicetiletou pracovní zkušeností u Policie České republiky. Začínala jako asistentka a svojí pílí a vzděláním se vypracovala na vedoucí expozitury Národní protidrogové centrály v Hradci Králové.
V současnosti pracuje na Městském úřadě ve Vysokém Mýtě na odboru dopravy a Přísaze bude radit v otázkách veřejné správy.


RNDr. Jiří Hynek

Obrana a bezpečnost 

Český manažer, politik a ekonomický diplomat v obranně-bezpečnostním sektoru, vedoucí delegace České republiky při Poradní skupině NATO pro průmysl (NATO Industrial Advisory Group) a od roku 2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Přísaze bude radit v oblasti obrany a bezpečnosti. 

Nicole Fryčová

Přístupnost pro osoby se zdravotním postižením

Česká paralympionička, bronzová medailistka ze Světových her zrakově postižených sportovců, studentka práv Univerzity Karlovy. Věnuje se odstraňovaní bariér a stereotypů vůči lidem se zdravotním postižením. Předsedkyně Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb pod Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením, externí spolupracovnice s Kanceláří veřejného ochránce práv.
Přísaze bude radit s vytvořením společnosti, kde jsou lidé se zdravotním postižením bráni jako rovnocenní partneři bez ohledu na jejich zdravotní postižení.


Ing. Jan Vopravil, Ph.D

Zemědělství 

Český manažer, politik a ekonomický diplomat v obranně-bezpečnostním sektoru, vedoucí delegace České republiky při Poradní skupině NATO pro průmysl (NATO Industrial Advisory Group) a od roku 2011 prezident a výkonný ředitel Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Přísaze bude radit v oblasti obrany a bezpečnosti. 

Další odborníky, se kterými tvoříme program Přísahy, budeme postupně představovat na této stránce.