Program Přísahy v českém znakovém jazyce

Hnutí Přísaha chce spravedlivé Česko.  Program, se kterým předstupujeme před vás, voliče, jsme pro lepší přístupnost představili také v podobě videí v českém znakovém jazyce.

1. Stát nesmí znovu zklamat


2. Jeden metr na všechny


3. Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch


4. Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví


5. Včasná pomoc skutečně potřebným


6. Pracovitost se musí vyplatit


7. Přátelský
a férový stát


8. Lepší infrastruktura pro lepší život


9. Hrdý domov
a náš národní zájem


Stát nesmí znovu zklamat

Jeden metr
na všechny

Školství musí nabídnout stejnou šanci na úspěch

Včasná pomoc skutečně potřebným

Přátelský
a férový stát

Hrdý domov
a náš národní zájem

Zachováme
dostupné a moderní zdravotnictví

Pracovitost se musí vyplatit

Lepší infrastruktura pro lepší život

S kým tvoříme program Přísahy