Petiční stánek Přísahy v Rokycanech

Přijďte za námi!

Sbíráme podpisy pod celonárodní Petici za důkladné prověření covidových státních zakázek. Můžete podepsat petiční arch na místě nebo odevzdat již vyplněné a vytištěné petiční archy na stánku. 

Na místě vás přivítají členové týmu a dobrovolníci. Těšíme se na vás!

roh ulice Palackého a Masarykovo nám.

03. listopadu 2021

roh ulice Palackého a Masarykovo nám. 
Rokycany

Stánek bude na místě 
od 12:30 do 17:00


Můžeme se setkat i jinde