Přísaha v Plzni

Tímhle chceme u nás v Plzni začít:

1. Prosadíme výstavbu bytů a rozšíříme bytový fond města 

2. Posílíme hlídky městské policie v okolí problémových ubytoven a klubů

3. Prosadíme snížení místního koeficientu pro platbu daně z nemovitých věcí

4. Zaměříme se na komplexní řešení úbytku vody v Boleveckém rybníce

5. Vyřešíme problém mrtvých budov, jako jsou městské lázně nebo opuštěná škola na Doubravce

Naši kandidáti

1. Mgr. Petr Denk

středoškolský učitel, spisovatel, Plzeň 2 - Slovany, 31 let

Plzeňský rodák, středoškolský učitel a spisovatel. Vystudoval obor Mezinárodní vztahy a evropská studia. Na úrovni městského obvodu, města a kraje působil v odborných komisích a výborech. Úzce se zajímá o bezpečnostní politiku a školství. Mezi jeho koníčky patří četba a psaní knížek, posilování, běh. Je ženatý a má dvě děti.


2. Ing. Michaela Tomešová

podnikatelka, Plzeň 2 – Slovany, 42 let

Životní optimistka se smyslem pro spravedlnost, s odvahou ptát se a říkat věci napřímo, s chutí věci měnit a s vírou, že politika se dá dělat bez osobních zištných důvodů. Absolventka Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Nejradši je ve společnosti rodiny a blízkých a kdekoliv na cestách za novým poznáním.

3. Ing. Aleš Hromádka, Ph.D.

vědeckovýzkumný a akademický pracovník ZČU FEL, Plzeň 2 – Slovany,   31 let

Plzeňský patriot, vědecko výzkumný a akademický pracovník působící v centru RICE a zároveň na katedře elektroenergetiky FEL ZČU. V rámci jeho politických aktivit se zajímá o problematiku městských firem především Plzeňské teplárenské, zadávání veřejných zakázek, ekonomiku města a životní prostředí. Mezi jeho koníčky patří sport, příroda, věda a výzkum a FC Viktoria Plzeň.


4. Karel Dolejš

mistr výroby, Plzeň 3, 55 let


5. Bc. Artur Tereščenko

strážník MP, Plzeň 10, 37 let


6. PhDr. Jiří Frei, Ph.D., MBA

Vysokoškolský učitel, zdravotnický záchranář, soudní znalec v oboru zdravotnictví, Plzeň 1, 41 let


7. Jiří Kožnar  

prodejce, Plzeň 3, 30 let


8. Mgr. Eva Hauerová

středoškolská učitelka, Plzeň 1, 33 let


9. Michal Košan, DiS.

podnikatel, herec, Plzeň 4, 30 let


10. Mgr. Vlastimil Kanta

OSVČ, Plzeň 4, 35 let


11. Bc. Petr Lejsek

policista, Plzeň 5 - Křimice, 29 let


12. Miroslav Šrejl

obchodní zástupce, Plzeň 1, 40 let


13. Sarah Hynešová

studentka, Plzeň 4, 19 let


14. Bc. Tereza Karlová 

všeobecná sestra, Plzeň 1, 28 let


15. Zdeněk Kugler

OSVČ, Plzeň 3, 66 let


16. Ing. Jiří Kučera

pojišťovací makléř, Plzeň 4, 62 let


17. Mgr. Aleksandra Denková

překladatelka, lektorka, Plzeň 2 - Slovany, 32 let


18. Filip Dubský

OSVČ, Plzeň 2 - Slovany, 32 let


19. Mgr. Silvie Rousová

důchodkyně, Plzeň 3, 67 let


20. Lenka Hromádková

OSVČ, Plzeň 2 - Slovany, 62 let


21. Bc. et Bc. Pavel Honzík

IT konzultant, Plzeň 2 - Slovany, 29 let


22. Jarmila Vanešová

projektantka elektro, Plzeň 3, 77 let


23. Ing. Vladimír Karásek

pracovník v pojišťovnictví, Plzeň 4, 61 let


24. Luboš Dolejš

obchodní zástupce, Plzeň 3, 24 let


25. Mgr. Lenka Kadeřábek Pešatová 

krizová manažerka, Plzeň 1, 39 let


26. Rumler Jiří

podnikatel, Plzeň 3, 88 let


27. Jaroslava Krausová 

úřednice, Plzeň 1, 69 let


28. Drahomíra Lišková

prodejce, Plzeň 3, 44 let


29. Kamil Klůs, DiS.

programátor, Plzeň 2, 30 let


30. Aleš Tykal 

prodejce aut, Plzeň 4, 57 let


31. Ing. Ladislav Poljak 

Softwarový inženýr, Plzeň 2, 34 let


32. Drahomíra Patočková 

důchodkyně, Plzeň 2 - Slovyny, 68 let


33. Anna Schneibergová

důchodkyně, Plzeň 2 - Slovyny, 73 let


34. Filip Reisinger

student, Plzeň 4, 19 let


35. Petr Tycar

mistr odborného výcviku, Plzeň 2 - Slovany, 31 let


36. Věra Oppolzerová

důchodkyně, Plzeň 2 - Slovyny, 84 let


37. Robert Bárta

OSVČ, Plzeň 3, 40 let


38. Roman Nebeský 

OSVČ, Plzeň 6 - Litice, 60 let


39. Michaela Nováková

kadeřnice, Plzeň 3, 38 let


40. Ivo Černý

mistr výroby, Plzeň 4, 41 let


41. Václav Reisinger

vykonavatel soudního exekutora, Plzeň 4, 57 let


42. Ondřej Polata

strážník MP, Plzeň 1, 41 let


43. František Voráček

důchodce, Plzeň 4, 68 let


44. Lenka Tycarová

poštovní doručovatelka, Plzeň 2 - Slovany, 54 let


45. Pavel Stehlík

důchodce, Plzeň 2 - Slovany, 65 let


46. Mgr. Zina Pittrová

lektorka, Plzeň 3, 45 let


47. Aleš Hromádka

strojní kovář, Plzeň 2 - Slovany, 61 let