Náš program pro Plzeň

1. Ekonomická bezpečnost

 • Prosadíme snížení koeficientu daně z nemovitostí. Žijeme v komplikované a drahé době, chceme lidem ponechat více financí v jejich peněženkách. Toto je jedna z cest.
 • Budeme důsledně kontrolovat veřejné zakázky města. Nad některými zakázkami města visí nejeden otazník. Dohlédneme, aby finance byly vynakládány efektivně a hospodárně.
 • Nulová tolerance klientelistických vazeb. Nestrpíme žádné politické kšeftíky.
 • Zvyšování kvality služeb městských firem za rozumnou cenu. Od nakládání s odpadem až po provoz městských nemovitostí.
 • Podpora technického školství a jeho napojení na průmyslové partnery. Plzeň má staletou průmyslovou tradici, nechceme, aby vyhasla.
 • Rozšíření projektu Smart City pro město Plzeň. Světla, která jsou díky solární energii úsporná a osvětlují tmavé kouty našeho města, infrastruktura reagující na aktuální dopravní situaci, aplikace upozorňující občany města na aktuality v dopravě, bezpečnosti, na úřadech a další. Plzeň musí držet krok s dobou.
 • Prosadíme výstavbu nových bytů a rozšíříme bytový fond města Plzně. Bydlení je v České republice stále méně dosažitelné. Mladé rodiny jsou chyceny do pasti vysokých nájmů a nedosažitelných hypoték. Samoživitelky, hendikepovaní, vdovci a další lidé, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, si zaslouží větší pomoc našeho města.
 • Aby nedocházelo ke zbytečnému ničení majetku, určíme legální plochy pro graffity. Předejdeme zbytečnému ničení majetku tím, že citlivě určíme plochy a prostory pro graffity, kde se budou moci pouliční umělci beztrestně realizovat.
 • Prosadíme, aby Plzeňanům bylo umožněno více využívat levné teplo z centrálního zásobování teplem společnosti Plzeňské teplárenské a. s. Podpoříme výstavbu přípojek pro nové zákazníky, abychom lidem ušetřili peníze za energie.

Plzeň je město s mimořádnými předpoklady pro ekonomický růst. Díky své geografické poloze a především díky svým lidem. Budeme prosazovat bezpečné a moderní město s prostorem pro rozvoj moderní ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou.

2. Fyzické bezpečí

 • Zaměříme se na problémové lokality například v okolí ubytoven a klubů, kde posílíme hlídky městské policie, která dohlédne na pořádek. Notoricky známé adresy budou pod dohledem hlídek městské policie, aby si nikdo nedovolil dělat nepořádek, páchat
 • trestnou činnost či obtěžovat slušné lidi.
 • Zmodernizujeme a rozšíříme monitoring problémových lokalit. Moderní doba nabízí využití řady technologií k dohledu nad problémovými prostory našeho města.
 • Zrušíme jednočlenné hlídky městské policie a zavedeme opět vícečlenné. Bezpečnostní situace našeho města bohužel není ideální. Z toho důvodu každý strážník musí mít v ulicích parťáka, který mu kryje záda.
 • Rozšíříme LED veřejné osvětlení v městských parcích. Tam, kde je dostatečné osvětlení, se lidé cítí bezpečněji a klesá kriminalita.
 • Prosadíme časté noční hlídky městské policie v užší spolupráci s policií ČR. Vše je o domluvě. Spolupráce mezi městskou a státní policií musí být co nejefektivnější. Noční Plzeň bude stejně bezpečná jako ve dne.

Naše město trápí zbytečně vysoká kriminalita, se kterou lze bojovat mnohem efektivněji. Není možné, aby se lidé báli projít noční Plzní. Zajistíme pořádek v problémových lokalitách. Nebudeme tolerovat obtěžování slušných lidí delikventy. Dokážeme prosadit vysoký bezpečnostní standard, který je základem funkčního města.

3. Bezpečné životní prostředí

 • Prosadíme rozumnější zacházení s vodou, která se v dnešní době stala strategickou surovinou. Žádné plýtvání, maximální využití dešťové vody, žádné další obří nepropustné plochy, které zamezují doplnění podzemních vod. Voda je strategická surovina a podle toho s ní budeme zacházet.
 • Zaměříme se na problémy s úbytkem vody v Boleveckém rybníce. Město musí najít rovnováhu s přírodou a respektovat reliéf krajiny. Stavby musí být co nejvíce přizpůsobeny svému prostředí, nikoli naopak. Jinak může docházet k problémům typu Boleveckého rybníka.
 • Podpoříme investice do zlepšení retence vody v Plzni. Sucha a vysoké teploty mají devastující účinek na naši půdu. Chceme udržet dostatečné množství vody na území našeho města, abychom minimalizovali negativní dopady a ušetřili za revitalizaci.
 • Budeme podporovat třídění odpadu a rozšíříme dosah třídících kontejnerů. Je skvělé, že lidé zodpovědně třídí odpad. Pojďme si společně ušetřit práci tím, že třídící kontejnery učiníme dostupnější s větší kapacitou.
 • Podpoříme protipovodňovou ochranu v zátopových lokalitách. Chceme být připraveni na nebezpečí povodní, které na soutoku našich čtyř řek hrozí.
 • Podpoříme rozšiřování cyklostezek, aby se doprava na kole stala bezpečnou alternativou k dopravě autem. Za příznivého počasí mohou lidé vyrazit na kole třebas do práce, ušetřit za palivo a také tím udělat něco pro své zdraví. Rozšíření cyklostezek je v zájmu našeho města.
 • Majitele Plzeňské karty zbavíme povinnosti platit na záchytných parkovištích. Jde o zcela logický krok.
 • Zefektivníme systém úklidu městských pozemků. Jak je možné, že se neustále válí na chodnících, v parcích a na ulicích odpadky? Tam, kde není uklizeno, se lidé přirozeně necítí dobře. Zajistíme pořádek v našem městě.
 • Prosadíme investice do revitalizace městských parků. Nejen nové rostliny, ale i bezpečná hřiště pro děti a vyhrazená místa pro volné venčení psů, kde budou mít naši domácí mazlíčci dostatek herních prvků. Ke správě parků přistoupíme moderním způsobem, aby se v nich lidé cítili pohodlně a měli se šanci zrelaxovat.
 • Podpoříme moderní zacházení s městskou zelení v podobě zelených střech atd. Město v 21. století musí mít dostatek zeleně, aby mohlo dýchat. Zelené střechy, stěny a kvalitní výběr městské zeleně povedou k tomuto cíli.
 • Budeme podporovat činnost dobrovolných hasičů. Vážíme si práce dobrovolných hasičů a rádi je podpoříme v jejich záslužné činnosti.

Komfortní životní prostředí ve městě je jedním ze základních předpokladů spokojeného a aktivního života pro jeho obyvatele. Zasadíme se o čistší Plzeň, která bude efektivně hospodařit s vodou, poskytne svým obyvatelům dostatek zeleně a bude rozumně nakládat s odpadem.