Petiční stánek Přísahy v Náchodě

Přijďte za námi!

Sbíráme podpisy pod celonárodní Petici za důkladné prověření covidových státních zakázek. Můžete podepsat petiční arch na místě nebo odevzdat již vyplněné a vytištěné petiční archy na stánku. 

Na místě vás přivítají členové týmu a dobrovolníci. Těšíme se na vás!

Náměstí TGM

25. listopadu 2021

Náměstí TGM
Náchod

Stánek bude na místě 
od 12:15 do 17:00


Můžeme se setkat i jinde