Petiční stánek Přísahy v Kladně

Přijďte za námi!

Sbíráme podpisy pod celonárodní Petici za důkladné prověření covidových státních zakázek. Můžete podepsat petiční arch na místě nebo odevzdat již vyplněné a vytištěné petiční archy na stánku. 

Na místě vás přivítají členové týmu a dobrovolníci. Těšíme se na vás!

nám. Svobody

18. listopadu 2021

nám. Svobody
Kladno

Stánek bude na místě 
od 11:30 do 16:30


Můžeme se setkat i jinde