Petiční stánek Přísahy v Karlových Varech

Přijďte za námi!

Sbíráme podpisy pod celonárodní Petici za důkladné prověření covidových státních zakázek. Můžete podepsat petiční arch na místě nebo odevzdat již vyplněné a vytištěné petiční archy na stánku. 

Na místě vás přivítají členové týmu a dobrovolníci. Těšíme se na vás!

křižovatka ulic Zeyerova a T.G.Masaryka

10. listopadu 2021

křižovatka ulic Zeyerova a T.G.Masaryka
Karlovy Vary

Stánek bude na místě 
od 12:00 do 16:00


Můžeme se setkat i jinde