Přísaha v Pustiměři

Tímhle chceme u nás v Pustiměři začít:

1. Zrekonstruujeme a plnohodnotně využijeme účelovou komunikaci vedoucí od státní silnice k obci Radslavice a docílíme tak snížení dopravy v obci

2. Zamezíme další překotné výstavbě v obci

3. Případnou novou výstavbu budeme více kontrolovat a řešit v rámci urbanistické koncepce dané lokality

4. Dořešíme otázku sportovního areálu, zasadíme se o jeho komplexní a optimální využití tak, aby areál sloužil všem občanům, obecním spolkům i ZŠ Pustiměř, a zajistíme jeho odpovídající provoz a údržbu

5. Budeme aktivně jednat s cílem minimalizovat dopady na obec a její přilehlé okolí v souvislosti s již naplánovanou výstavbou vysokorychlostní železnice v těsné blízkosti obce

Naši kandidáti


1. Ing. Ivan Mráz Ph.D

ředitel společnosti, Pustiměř, 63 let


2. Mgr. Zdeněk Drbal

státní zaměstnanec, Pustiměřské Prusy, 42 let


3. Petr  Sedláček

velitel MP, Pustiměř, 55 let


4. Mgr. Roman Trávníček

státní zaměstnanec, Pustiměř, 51 let


5. Mgr. Stanislav Ševčík

operátor IKT, Pustiměřské Prusy, 56 let


6. Mgr. Lukáš Mazel

státní zaměstnanec, Pustiměřské Prusy, 40 let


7. Ing. Břetislav Vičan

učitel, Pustiměř, 61 let


8. prof. MUDr. Luděk Pour Ph.D.

lékař, Pustiměř, 44 let


9. Ing. Pavlína Dobešová

strážník MP, Pustiměřské Prusy, 39 let


10. Jan  Plaček

státní zaměstnanec, Pustiměř, 39 let


11. Mgr. Pavel Gottwald MBA

právník, Pustiměř, 39 let


12. Mgr. Bc. Marek Popovič

administrativní pracovník, Pustiměř, 48 let


13. Bc. Dana Taušová

učitelka, Pustiměř, 39 let


14. Ing. Filip Rosa

podnikatel, Pustiměř, 44 let


15. Jiří Novotný

obsluha CNC obráběcích strojí, Pustiměřské Prusy, 47 let