Spravedlivá reforma veřejných financí

Za posledních tři roky se hospodaření státu propadlo do vysokých deficitů, inflace znehodnotila úspory lidí a zdražila zásadním způsobem život všem lidem v Česku. Reálné mzdy, a tedy i kupní síla, klesly nejvíc v celé Evropě. České domácnosti zchudly a český stát se neuvěřitelně zadlužil.

Jaké je řešení?

Ukončíme všechny možnosti ohýbání pravidel, včetně těch které využívají zločinci a nadnárodní korporace k vyhýbání se placení daní

 1. Nasměrujeme práci daňových úředníků k rozkrývání transferových cen a na férové zdaňování nadnárodních subjektů.
 2. Zavedeme zákon o dodatečném zdanění finančních prostředků s nejasným původem.
 3. Veškeré změny daňového systému budou podle pravidla: Co nejnižší daňové zatížení lidské práce a férové zdanění kapitálu.
 4. Posílíme složky zabývající se výběrem daní a daňovou kriminalitou, která se v České republice nesmí vyplácet.
 5. Dohlédneme na to, aby se uplatňoval § 102a trestního zákona, který umožňuje zabrání majetku pachateli, který byl soudem uznán vinným za úmyslně spáchaný trestný čin.
 6. Budeme bojovat proti daňovým rájům. Podpoříme zdanění příjmů dle země původu tržeb. Jinými slovy pokud například Google vytváří tržby z české reklamy, zdaní příjmy z ní plynoucí v České republice.
 7. Není pro nás přípustné, aby jakákoli veřejná firma obchodovala s firmou, která má sídlo v daňovém ráji. 

Zlevníme život v České republice

 1. Zavedeme nulové DPH na základní potraviny a zároveň budeme trvat na povinném zavedení označení potravin s cenou před změnou DPH a po ní, aby si každý mohl zkontrolovat, jak snížení daně prodejce přenesl do koncové ceny.
 2. Zavedeme sníženou sazbu DPH 7 % - především u energií, vodného, stočného a léků. 
 3. Podpoříme zrušení platby sociálního a zdravotního pojištění pracujícím důchodcům, aktivní práce se musí kdykoliv vyplatit.

Zlepšíme prostředí k férovému podnikání

 1. Odstraníme nesmyslnou šikanu, DPH a odpočty se už nebudou platit z neuhrazených faktur, použijeme na to mechanismy v kontrolním hlášení.
 2. Znovu zavedeme EET, které sníží potřebu kontrol ze strany úřadů.
 3. Zavedeme přehledný centrální registr všech dotací, aby si každý mohl zkontrolovat, kam směřují veřejné finance, zároveň nesmyslné dotační tituly omezíme.
 4. Prosadíme přísný zákon o lobbingu s cílem zvýšit transparentnost lobbingových aktivit a poskytnout veřejnosti informace o vlivu lobbingu na rozhodování politiků. Podle tohoto zákona musí registrované lobbingové skupiny pravidelně zveřejňovat informace o svých lobbingových aktivitách na veřejném registru lobbingu. Tyto informace zahrnují jména a pozice lobbistů, cíle lobbingu, instituce, které jsou lobbovány, a výši finančních prostředků vynaložených na lobbingové aktivity.

Konečně se zaměříme na lepší fungování státu

 1. Budeme usilovat o slučování ministerstev, čímž ušetříme peníze daňových poplatníků. Například by mohlo vzniknout Ministerstvo hospodářství, namísto Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy. Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí by mohla být spojena do jednoho ministerstva, které by se staralo o ochranu přírody, zdrojů a zemědělství.
 2. Prosadíme důsledný personální audit, který odhalí zbytná místa v aparátu exekutivy.
 3. Zamezíme nežádoucím privatizacím tím, že privatizace týkající se veřejných služeb budou podléhat souhlasu občanů v místních referendech. PŘÍSAHA zásadně odmítá privatizaci vodáren a komercionalizaci vody.

Solidarita úspěšných

 1. Zavedeme přiměřenou daňovou progresi, právnických i fyzických osob. V žádném případě se toto opatření nesmí dotknout střední třídy.
 2. Zvýšíme zdanění dividendového výnosu.
 3. Zavedeme korporátní daň u velkých podniků ve výši 25 %. 
 4. Zavedeme daň z mimořádných zisků, které budou cílit na sektory, které neúměrně vydělávají na vysoké inflaci. 

Zachováme českou korunu

 1. Nepodpoříme zahájení procesu přijetí eura, budeme hájit českou korunu a měnovou suverenitu České republiky.