Přísaha podporuje zachování druhého jazyka

Přísaha je proti zrušení druhého cizího jazyka na školách.

Návrh jakési expertní skupiny z ministerstva školství počítá se zavedením dobrovolnosti druhého cizího jazyka. Snížili by tím hodinovou dotaci z dvou až tří hodin týdně na jednu. Jazyk, jako volitelný předmět, by se mohl vyučovat v odpoledních hodinách, kdy se mají vyučovat volnější a jednoduší předměty, protože se děti hůře soustředí. A nakonec hrozí, že se ještě více prohloubí propast úrovně vzdělávání mezi regiony.

Je to další z kroků, které vedou ke snižování nároků čímž trpí i konkurenceschopnost. Odůvodnění, že žáci mají problém se svým mateřským nebo prvním cizím jazykem je mylná. Návrh nepočítá s navýšením časové dotace ani s jinými návrhy, které by těmto žákům pomohli.

Jde o nesmyslný krok, se kterým nemůžeme souhlasit.

Magdalena Müllerová