Předvolební nefér kampaň v Hodoníně

V České republice je nyní 6254 obcí a Hodonín je absolutní špičkou v počtu billboardů kandidujících stran, hnutí a uskupení na metr čtvereční. A nejen četnost je zarážející, ale i velikost mnohých z nich. Co je raritou je i počet kandidujících subjektů, které stačily pokrýt téměř všechny možné i nemožné plochy v Hodoníně.

Ano, jsou to hlavně strany č. 3 (Pozitivně pro Hodonín), č. 4 (PRO Hodonín) a ještě jim statečně sekunduje č. 9 (Změna společně), která některé své billboardy staví i na místa, která si nezamluvila ani nezaplatila. Tyto tři strany vynaložily na zaplevelení Hodonína nemalé prostředky. Nebylo by lépe, kdyby většinu těchto prostředků bylo použito na smysluplné věci, obzvláště v této době zdražování a energetické krize? Vždyť dvě z těchto stran jsou ve vedení města, a pokud jejich členové dělali politiku dobře, tak přece nepotřebují takovou volební kampaň, za ně by měly hlavně mluvit jejich činy!

Kolik jednotlivé strany vynaloží na kampaň je jen jejich věc, ale co je nefér, to je například možnost umístnit reklamu na autobusech MHD. Měsíc před volbami jsme volali na ČSAD Hodonín s dotazem, zda bychom si mohli zaplatit reklamu a zda je ceník na internetu aktuální. Po telefonu nám bylo oznámeno, že reklama na autobusech není povolena. Jaké pak bylo překvapení, že se na autobusech MHD objevila reklama strany Pozitivně pro Hodonín. Napsali jsme tedy oficiální dopis na ČSAD s dotazem na možnost reklamy a dostali odpověď: „V současné době je reklamní plocha na pěti busech MHD, které vlastníme obsazena dvěma politickými stranami, které si je zamluvily s dostatečným časovým předstihem. Další reklama na busy již není možná. Reklamu (celoročně)neposkytujeme v interiéru busu a na kapotu busu, kde máme vlastní logo. Na další linkové busy v IDS JMK není reklama v žádné podobě (interiér, exteriér) povolena zadavatelem dopravy JMK Brno.“ Jak je tedy možné, že nám prvně bylo řečeno, že žádná reklama není povolena a nyní si na
autobusech MHD mohou dva politické subjekty reklamu objednat? Proč v dřívějším sazebníku ČSAD Hodonín bylo možné dát reklamu pouze na zadní část autobusu a nyní je i na bočních oknech (kde by se klidně vešly reklamy i dalších politických stran (kdyby ČSAD chtělo). Je přinejmenším zarážející, že reklamu na autobusech mají jen strany, které buď určují, kdo a kde bude provozovat linky IDS JMK (Pozitivně pro Hodonín, což je hlavně KDU ČSL, kdy hejtmanem je pan Grolich z téže strany) a taktéž strana vládnoucí ve městě (PRO Hodonín), která doplácí MHD.

Dalším příkladem nefér jednání je, že na akci „Drakobití a rodinný festival v Hodoníně“, která by měla být apolitická, která by měla být oslavou sportu a sportovních výkonů, která je spolufinancována z rozpočtu města, tedy z financí daňových poplatníků /nás všech/, dostanou příležitost k seberealizaci pouze starosta a místostarostové. Jak je možné, že si politická strana Pozitivně pro Hodonín na
předvolební letáček umístí „Zveme Vás na tuto akci, kde se můžete setkat s našimi kandidáty“ a ještě tam propaguje svoji kandidátku do senátu!?

Jestliže je ještě něčím Hodonín výjimečný, tak je to zamítnutím předvolebních záborů radou města. Dokonce jsou obce, kde se v jeden den, na jednom místě setkají všechny strany a občan si tak může vmžiku zjistit všechny potřebné informace o jednotlivých politických subjektech. Proč ale v tomto shledáváme nefér jednání, je to, že jsme měli měsíc podanou žádost o zábor, během něhož byla i uzávěrka na podání reklamy do Hodonínských listů, v nichž jsme uvedly datumy a časy na setkání s občany, a nikdo nám nesdělil, že to rada nemusí na základě existence platného usnesení rady města z roku 2014 povolit. Pan starosta nám vzkázal, abychom si udělali zábor na soukromém pozemku. (snad ani nebudeme komentovat, komu lukrativní pozemky v centru města patří) Naštěstí existují i jiné možnosti, díky kterým jsme mohli dostát slibu a setkat se s Vámi, občany města Hodonína.

Snad i přes tyto více či méně nekalé praktiky si občané Hodonína najdou dostatek informací i o jiných politických subjektech kandidujících v Hodoníně. Stále platí, že komunální kampaň je o podání ruky a ne o velikosti a množství billboardů či plakátů.

Jiří Petrica