Podporujeme dodržování ekologických závazků

Pokud budeme mít zdravou půdu, vodu a krajinu, zajistíme si tím udržitelnou produkci potravin a zachování vodních zdrojů pitné vody i vody pro průmysl. Ekologické závazky, se kterými jsme v rámci zemědělské politiky Evropské unie souhlasili, musí ale dodržovat všechny členské státy.

Dalším důvodem, proč závazky dodržovat, je příjem dotací. Když pravidla nedodržíme, nedostaneme dotace. 

Pokud někdo tvrdí, že tím přijdeme o potravinovou soběstačnost, tak lže. Nemůžeme o ní přijít, když ji nemáme. Dlouhé roky přehlížení tohoto problému zapříčinilo, že nejsme potravinově soběstačnou zemí. To se dá změnit. Stačí nevyvážet potraviny do zahraničí, uvolnit velkým podnikům ruce, ale zároveň myslet na ochranu půdy a vody. Stát musí snížit byrokracii a nekonečné kontroly a podniky musí disponovat novými technologiemi, kterými by se vyrovnali firmám v zahraničí. V neposlední řadě je potřeba podpořit odbyt od českých výrobců na českém trhu.

Jan Vopravil