Pár slov k financování Přísahy

Plánujete pro hnutí PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty zřídit transparentní účet pro příjem darů a transparentní volební účet jak vyžadují zákony č. 247/1995 Sb a 424/1991 Sb?

Ano. Tyto transparentní účty byly po dokončení registrace hnutí Ministerstvem vnitra, 15. 4. 2021, zřízeny u Fio banky a dne 16. 4. 2021 byly také odeslány k registraci u Úřadu pro dohled. Až budou uvedeny na stránkách Úřadu pro dohled, bude možné na Účet pro příjem darů přijímat dary.

Disponuje Spolek NAPŘÍMO, z.s. i jiným bankovním účtem, než transparentním účtem 237412476/0600?

Ne.

Proč jste neregistrovali u ÚDHPSH spolek jako třetí osobu?

Protože když jedná třetí strana po dohodě s kandidujícím hnutím, nemá se podle vyjádření Úřadu pro dohled registrovat. Citace z vyjádření Úřadu: