Musíme umět chránit naši zem

Nelegální migrace je chronický problém celé Evropy a tikající bomba. Počet žádostí o azyl prudce roste a dostává se na úroveň roku 2016, kdy byla situace nejhorší. Celoevropská řešení stále nefungují a jednotlivé státy mění svá opatření a chování často se zpožděním a nekoordinovaně. Ministr vnitra Rakušan nebere otázku bezpečnosti u nás vážně. Výsledkem je vysoký pohyb ilegálních migrantů přes české území a s tím zhoršená bezpečnost. 

Jaké je řešení?

Důsledně ochráníme české občany na našem území

  1. Okamžitě osamostatníme cizineckou policii a dáme jí jasné zadaní v ochraně bezpečnosti na našem území: Musíme vědět, koho v republice máme.
  2. Změníme nefunkční systém kontrol na našem území. Zavedeme pravidelné systematické kontroly místo současných náhodných kontrol, které už bohužel neplní svůj účel, protože se jim převaděči přizpůsobili.
  3. Změníme systém práce uvnitř policie tak, aby nebyl u těchto kontrol kritický podstav jako v současné době.
  4. Ministr vnitra musí okamžitě vyřešit problémy s komunikací na slovenské straně. To je jeho politický úkol, aby obě strany řádně spolupracovaly.
  5. Drasticky zvýšíme tresty pro převaděče, a to na celoevropské úrovni. Nejen pro organizátory, ale i pro řidiče a koncové převaděče, kteří migranty po Evropě převážejí.

Vyřešíme nelegální zaměstnávání cizinců

  1. Po vzoru Německa vytvoříme koordinační agenturu pod záštitou Ministerstva vnitra, která by měla na starost povolování zaměstnávání cizinců, jejich evidenci a kontroly. Bude spolupracovat s Hospodářskou komorou a firmami. Zároveň budou mít cizinci jistotu, že tu nejsou na černo a budou mít férové podmínky.

Budeme trvat na ochraně vnější evropské hranice

  1. Posílíme hraniční agentury EU a zlepšíme spolupráci mezi členskými státy. Navrhujeme spravedlivý rotační systém, kdy by členské státy v závislosti na své velikosti poskytovaly zkušený personál na ochranu vnějších hranic v rotační fázi.
  2. Klíčová je i spolupráce se zeměmi, které jsou zdrojem migrace a navázání spolupráce především na výměně informací o migračních tocích, rizicích a organizovaných zločineckých skupinách, což by umožnilo lépe sledovat a řídit migraci. Důležitá je i podpora ve vytváření právního rámce pro regulaci migrace a azylu ve třetích zemích.
  3. Chceme, aby Evropská unie vyčlenila finanční prostředky, kterými by se efektivně zabránilo nelegální migraci již na vnějších hranicích schengenského prostoru. Klíčové jsou investice a nasazení moderních technologií, jako jsou drony, senzory, termovizní kamery a další zařízení, která by umožnila lepší monitorování a detekci nelegálních přechodů. Finanční prostředky by mohly být použity na zlepšení koordinace mezi členskými státy a sdílení informací ohledně migračních toků a rizik.