Hnutí Přísaha zásadně odmítá drastické zvýšení regulované složky ceny energií pro občany a firmy

Přesně to je obsaženo v Návrhu pro rok 2024, který vydal Energetický regulační úřad 30. října 2023. A hnutí Přísaha proto zaslalo dnes, 14. listopadu, 8 konkrétních připomínek do veřejného konzultačního procesu za všechny občany a firmy, kterých se tento návrh ekonomicky a existenčně dotkne.

Oslovili jsme také Sociální demokracii, aby se k těmto připomínkám připojila. A já jsem rád, že se rozhodli tak učinit a že pan předseda Michal Šmarda byl u toho dnes se mnou.

Za Přísahu jsou hlavní tyto body:

1. Distribuční společnosti si nesmí diktovat, úřad je musí kontrolovat a regulovat, jinak je zbytečný (bod 1)

Žádáme ERÚ, aby transparentně doložil metodiku, jakou došel k takovému zvýšení. Úloha regulátora je, aby kriticky zhodnotil, co mu energetické firmy předkládají. Ne aby promítl 100% požadavků těch, které má regulovat.

Požadujeme proto přehled, který detailně uvede, jaké náklady byly regulátorem přijaty a jaké zamítnuty, včetně jasného rozdělení těchto nákladů do nominálních a procentuálních hodnot z celkových nároků.

Například v USA funguje transparentní online seznam přijatých a odmítnutých nákladů regulátorem, aby si tokaždý mohl ověřit. To chceme i v Česku.

A taky chceme vědět, jestli vůbec funguje na úřaděKontrolního odbor, který se zabývá dohledem nad náklady distribučních společností, včetně počtu zaměstnanců a rozsahu jejich pravomocí.

Pokud nedokáže ERÚ takovou kontrolu důsledně provádět, nebo se zjistí, že ji vůbec neprovádí, tak by měl být rozpočet úřadu snížen o polovinu. Alespoň bychom ušetřili pár set milionů.

2. Drahé energie nesmí položit náš průmysl (bod 3)

Důležitá připomínka se týká českého průmyslu. Už nyní je jasné, že energeticky náročné podniky budou muset dostat buď výjimku, nebo kompenzační dotaci, aby takové navýšení vůbec zvládly.

Chceme, aby ERÚ začlenilo do svého cenového rozhodnutí oddíl, který se věnuje analýze dopadů zvýšení cen energií na průmyslové spotřebitele. Tato analýza by měla zahrnovat hodnocení přímých a nepřímých nákladů spojených s výrobou, dopad na cash flow, a také dlouhodobého vlivu na investiční rozhodování a pracovní místa v České republice.

3. Slovo premiéra nám nestačí, chceme od ERÚ vědět, jaká bude KONEČNÁ cena energií pro domácnosti (bod 6)

Vzhledem k tomu, že vláda předpokládá, a tak to i prezentoval premiér Fiala, že nižší tržní ceny energií budou částečně kompenzovat vyšší distribuční tarify, je nutné, aby ERÚ garantoval, že to tak i bude.

Požadujeme, aby ERÚ začlenil do svého cenového rozhodnutí detailní výpočty a analýzy dopadu tohoto návrhu na KONEČNOU cenu pro domácnosti.

4. Vláda se nemůže jen tak zbavit odpovědnosti za obnovitelné zdroje a přenést vše na odběratele (bod 8.)

Obrovský vliv na zvýšení má vládní rozhodnutí, které přeneslo platbu za obnovitelné zdroje zpět na spotřebitele.

Požadujeme, aby ERÚ přeložil různé modely financování OZE, včetně přímého financování ze státního rozpočtu a využít Modernizačního fondu a výnosu z emisních povolenek pro financování OZE, a zhodnotil jejich dopady na občany a celkovou energetickou politiku.

Robert Šlachta