Oficiální připomínka
 hnutí PŘÍSAHA
Energetickému regulačnímu úřadu

Hnutí Přísaha zásadně odmítá drastické zvýšení regulované složky ceny energií pro občany a firmy, které je obsaženo v Návrhu cenových rozhodnutí pro elektroenergetiku pro rok 2024 Energetického regulačního úřadu, zveřejněného 30. října 2023. 

Hnutí Přísaha se proto zúčastní veřejného konzultačního procesu k tomuto dokumentu a podá oficiální připomínku Energetickému regulačnímu úřadu za všechny občany a firmy, kterých se tento návrh ekonomicky a existenčně dotkne. 

Hlavní směr našich připomínek bude: 

  1. Fatální ohrožení konkurenceschopnosti českého průmyslu

  2. Neplnění regulační úlohy Energetického regulačního úřadu, které úřadu ukládá zákon, tj. kontrolovat přiměřenost poplatků za přenos a distribuci 

  3. Nedostatečné odůvodnění celého návrhu, chybějící podrobná struktura a důvod zvýšení jednotlivých složek

  4. Vládní podvod přenesením finanční zátěže poplatků za obnovitelné zdroje elektřiny ze státního rozpočtu přímo na odběratele

PODPORUJI PŘIPOMÍNKU