Zákaz dovozu obilí z Ukrajiny a postoj EU

Zákaz dovozu obilí z Ukrajiny hýbe poslední dny zeměmi Evropské unie. Po invazi Ruska na Ukrajinu se evropské země dohodly, že pomůžou ukrajinské ekonomice tím, že umožní převoz především pšenice a kukuřice přes své území do zemí třetího světa. Členské státy EU se dohodly, že po dobu jednoho roku se zruší celní kvóty na veškeré potravinářské a zemědělské produkty dovážené na, nebo přes území EU z Ukrajiny.  Na tom by nebylo nic až  tak neobvyklého, kdyby nyní některé státy přesněji Polsko, Slovensko a Maďarsko, které po kontrolách zjistily, že potraviny proudící přes Evropskou Unii neodpovídají normám kvality a obsahují zdraví nebezpečné látky, zakázaly jeho dovoz. 

Přestože se Evropská Unie chtěla zachovat solidárně, podcenila evropské zásady a nezajistila dostatečně kontrolní mechanismy. Selhaly mimo jiné i obranné složky, které nedokázaly dostatečně chránit evropský trh a tím obilí, které nebylo určeno na evropský trh a u kterého bylo později zjištěno, že nevyhovuje přísným normám kvality potravin, zůstalo na území EU a ohrozilo nejen zdraví občanů, ale také konkurenceschopnost místních zemědělců. Řádně označené a ověřené potraviny zajišťují, že mají spotřebitelé přístup k výrobkům, které odpovídají vyšším standardům a že výrobci, kteří se snaží snížit náklady na úkor kvality, nejsou cenově zvýhodněni oproti těm, kteří kvalitu dodržují.

Evropská Unie se po vyjádření některých zemí nechala slyšet, že rozhodnutí jednotlivých členských zemí je v rozporu s podmínkami jednotného trhu EU a nesouhlasí, aby se členské státy jednostranně rozhodovaly. Zde je na místě zdůraznit, že EU nedostatečně a neflexibilně reaguje na aktuální krize. Nezpochybňujeme nutnost ekonomicky podpořit státy mimo EU, nicméně je důležité vždy dodržovat  veškeré kontrolní mechanismy a zajistit, aby se nekvalitní potraviny nedostaly na společný trh, kde jsou bez jakýchkoliv dalších kontrol rozváženy po členských zemích EU, čím může být ohroženo nejen zdraví našich občanů, ale i životní prostředí. 

Za Přísahu říkáme: 

  • je nutností, aby EU důsledně a  nekompromisně kontrolovala veškeré zboží a potraviny, které se ať už na území Evropské unie dováží, nebo přes naše území proudí tak, aby neohrožovalo zdraví občanů
  • je důležité, aby EU spolupracovala i s mimounijními zeměmi a aby zajistila, že se nekvalitní potraviny do a ani přes EU nedostanou
  • EU svými rozhodnutími nesmí ohrozit konkurenceschopnost našich zemědělců a firem
  • musí být nulová tolerance při zajišťování kvality potravin a zboží

Nikola Bartůšek