Výzva ministru zemědělství ČR

Vážený pane ministře zemědělství, jménem Hnutí Přísaha a jménem svým Vás vyzývám ke sdělení následujících skutečností, které se týkají kontroly českých dozorových úřadů, prováděných u obilí, dováženého do České republiky z Ukrajiny. Mám k tomu vážný důvod: setkávám se pravidelně s obyvateli českých a moravských měst, se kterými probírám nejrůznější témata. Aktuálně jsem zaznamenal obavy lidí napříč ČR o kvalitu obilí, které se dostává na český trh. V tomto ohledu lidé postrádají informace, na které mají právo. 

Pane ministře, na tiskové konferenci dne 20.4.2023 jste uvedl, že kontroly obilí, dováženého z Ukrajiny neobjevily nevyhovující vzorek. Žádám Vás o sdělení, která konkrétní pracoviště českých dozorových úřadů kontroly prováděla? Vyzývám Vás ke zveřejnění metodiky, jakou při kontrolách vzorků obilí z Ukrajiny byla odborníky použita? Uvedl jste, že u každého vzorku  dovezených potravin se dělá rozbor na přítomnost více než 400 zbytků účinných látek. Jde především o testy na přítomnost mykotoxinů nebo zbytků pesticidů, u všech vzorků se testuje i to, zda neobsahují těžké kovy jako olovo nebo kadmium. Žádám Vás o odpověď, u kterých látek se rozbory prováděly a s jakým výsledkem? Jaké hodnoty kontrolované vzorky vykázaly? 

Pane ministře, jak se stavíte k faktu, že mimo několika jiných zemí i Slovensko zakázalo dovoz obilí z Ukrajiny kvůli nálezu pesticidu chlorpyrifos ve vyšší koncentraci, než povolují normy EU? Jsem přesvědčený, že pro Vás, jako osobu zdopovědnou za nezávadnost potravin v naší zemi, by ochrana zdraví občanů měla být prioritou. Vaše obecná prohlášení však lidem v žádném případě nedávají záruku, že se na důslednou kontrolu zdravotní nezávadnosti dovážených potravin a potažmo na ochranu zdraví občanů ČR, nemohou spolehnout. 

V této souvislosti Vás žádám o informaci, zda stát nastavil účinné kontrolní mechanizmy, které zamezí falšování původu dováženého obili. Aby např. obilí z Ukrajiny nemohlo být deklarováno jako obilí z jiné země. Jak jistě víte, s tímto problémem se potýkají v Polsku, považuji tedy za důležité, abychom toto nebezpečí nepodceňovali a neprodleně spustili v ČR preventivní opatření. 

Vážený pane ministře, žádám Vás, abyste na půdě EU z titulu své funkce apeloval a předložil jasné návrhy na řešení transportu ukrajinského obilí k cílovým odběratelům, t.j. do afrických zemí tak, aby část obilí nekončila v zemích EU. A potažmo s tím Vás žádám, abyste o návrzích, které Evropské komisi za ČR předložíte, informoval veřejnost. Zemědělský svaz ČR navrhuje, aby Evropská komise vyčlenila finance na úhradu logistických nákladů na dopravu ukrajinského obilí do evropských přístavů, ze kterých by putovalo k severoafrickým odběratelům, jak to bylo v minulosti. Místo toho Evropská komise připravuje kompenzace zemědělcům ve výši 100 milionů eur, což podle názoru odborníků na zemědělství, problém nevyřeší.  Dalším návrhem řešení by mohlo být zavedení vstupní finanční kauce, která by se exportérovi  vrátila poté, co jeho zboží opustí území EU.  

Na závěr považuji za mimořádně důležité vyzvat Vás, pane ministře, ke konkrétnímu sdělení, jak stát pomůže českým zemědělcům, aby měli udržitelné podmínky pro pěstování a vývoz české pšenice - aby prodej pokryl výrobní náklady. Obrovský problém je totiž v tom, že čeští zemědělci musí pěstovat obilí dle evropských pravidel, která jsou přísná a logicky se nutnost jejich dodržování promítá do vyšších cen komodit. Ukrajinská pšenice má diametrálně odlišné kvalitativní parametry, je tedy levnější. Nicméně je smutným faktem, že dosavadní (ne)konání české vlády a Evropské komise dostalo české zemědělce do neudržitelné situace a svými rozhodnutími přispívá ke kolapsu evropského trhu se zemědělskými plodinami. 

Vážený pane ministře zemědělství, velmi dobře rozumím širším souvislostem, které s dovozem a prodejem ukrajinských komodit souvisejí. Chápu a souhlasím s nutností projevit v době ozbrojeného konfliktu s Ukrajinou solidaritu v různých rovinách. Čeští občané a jejich právo na zdravotně nezávadné potraviny jsou ale dle mého nejhlubšího přesvědčení prioritou. A mělo by to tak být za všech okolností. Česká vláda nesmí v žádném případě konat a činit rozhodnutí, která jsou na úkor českých občanů. 

S pozdravem 

Robert Šlachta, předseda Hnutí Přísaha 

V Praze dne 24. dubna 2023