Výzva k opuštění OSN? Neodborné a zkratkovité řešení ministryně obrany

Zbrklý, nepromyšlený a nediplomatický, tak těmito slovy bychom mohli popsat výrok ministryně obrany Jany Černochové, která se opět dopustila politického fiaska když vypustila výrok o vystoupení  České republiky z organizace OSN.

Ministryně jako členka vlády, by měla reprezentovat zájmy České republiky v mezinárodním kontextu a prosazovat diplomatické cesty pro vyjednávání. Její návrh na opuštění OSN ale spíše naznačuje nedostatek porozumění významu mezinárodní spolupráce. Místo výkřiku do tmy, který nás může spíše poškodit, by se mělo aktivně pracovat na zlepšení pozice České republiky v rámci této organizace.

Vystoupením by Česko ztratilo možnost ovlivňovat globální agendu a účastnit se mezinárodních jednání. Za dlouhá léta od vzniku OSN existují rezoluce vycházející z této organizace, které jsou přínosné a stejně tak jsou tam rezoluce se kterými nemusíme souhlasit, nicméně výrok paní ministryně byl zcela nediplomatický krok nekompetentního politika.

OSN jako organizace hraje klíčovou roli v mezinárodním mírovém řešení konfliktů a ve spolupráci v oblasti lidských práv a přestože jeho funkčnost není ideální a OSN často nedokáže adekvátně reagovat na aktuální globální výzvy, má mnoho důležitých funkcí a rolí ve světě. Přes všechny výhrady k tomu, jak tato organizace funguje, je spolupráce napříč zeměmi ve světě klíčová a OSN má zásluhu na mnoha prospěšných věcech. Navrhovaný krok by byl nezodpovědný a oslabil by pozici České republiky ve světě. Je třeba hledat způsoby, jak OSN zlepšit a zefektivnit, nikoli se od ní odtrhnout! 

Nikola Bartůšek