Vlci patří do rezervací

Rádi bychom sdíleli nadšení ekologických aktivistů a ochránců přírody a rozplývali se nad přírůstky vlku, ale nemůžeme. Zdecimované stavy mufloní zvěře nejen na Broumovsku, ale pomalu po celých Orlických horách a napadená stáda ovcí v mnoha oblastech České Republiky nám radost nedělají.

Přemnožení spárkaté zvěře a neschopnost myslivců jejich regulace, nedokonalá ochrana stád, narovnání ekosystému to jsou nejčastější argumentace zapálených aktivistů.

Finanční náhrady poskytnuté státem? 

Penězi se nedá nahradit genofond, který chovatelé získávají mnohdy desítky let. 

Vlk v přírodě nemá přirozeného predátora, jeho limity jsou v množství potravy. Ale kde končí limity potravy?

Vlk patří do rezervací, případně vojenských újezdů, ale ve volné přírodě se stává nežádoucím. Je třeba vlka udržet ve vymezených lokalitách! Je třeba upravit zákon o ochraně vlka a vymezit jeho teritoria. Nastavit jasné podmínky jeho regulace dřív než dojde k fatálním následkům na chovech divokých a domácích zvířat.

Tomáš Jarkovský