Vláda nechrání naše zájmy ani zemědělce

Slovensko, Polsko, Bulharsko a Maďarsko zakázaly dovoz ukrajinského obilí, Rumunsko zavede přísnějšíkontroly. Evropská komise, která dosud tyto kroky kritizovala, nově plánuje vlastní omezení. Jedná se údajně o preventivní opatření. Pravým důvodem je ale skutečnost, že potraviny, proudící přes EU neodpovídajínormám kvality a obsahují zdraví nebezpečné látky. Proč se tedy naše vláda nechová ke svým lidem stejně, jako vlády okolních států? Má jistě nějaký pádný důvod, proč nás obětovat ve prospěch Ukrajiny. Pádný, ale neomluvitelný...

"Ministr zemědělství Zdeněk Nekula je nekompetentní člověk, který svou pasivitou ohrožuje zdraví českého národa. Vím, jsou to silná slova, ale stojím si za nimi," říká předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta a pokračuje: "Když pozoruji, jak se pan Nekula chová a jak se vyjadřuje, podle mne absolutně nebude schopen garantovat důslednou kontrolu kvality této důležité základní potraviny, která k nám dál bude z Ukrajiny proudit."

Roberta Šlachtu znepokojují zároveň i dvě důležitá fakta: za prvé - že českou vládu nevyprovokovaly k ochraně českých spotřebitelů kontroly v okolních státech, které prokázaly že obilí, dovážené z Ukrajiny, neodpovídá normám kvality. A za druhé - česká vláda se nerozhoupala hájit naše národní zájmy, přestože už dokonce i Evropská komise oznámila, že omezí dovoz ukrajinského obilí na unijní trh.

"Nechápu, na co naše vláda čeká," kroutí nevěřícně hlavou šéf hnutí Přísaha. "Vlády okolních států své občany chrání, česká vláda své občany poškozuje. A nejen nás, běžné spotřebitele. Vláda poškozuje vážně svým konáním i české zemědělce a potravináře," dodává Šlachta.

Má tím na mysli například zpracovávání a spotřebu závadné pšenice jak v pečivu, tak i v krmivu pro zvířata. A takéskutečnost, že zatímco čeští zemědělci musí dodržovat přísné normy, na Ukrajině platí normy, které těm českým nevyhovují. Navzdory tomu ukrajinské obilí dovážíme. Konkurenceschopnost českých zemědělců je touto nespravedlností silně podlomena, a to v důsledku likvidační politiky těch, kteří nám vládnou, místo toho, aby řádně spravovali naši zem.

Hnutí Přísaha považuje za nutné, aby EU důsledně a nekompromisně kontrolovala veškeré zboží a potraviny, které se na území Evropské unie dováží nebo přes naše území proudí.

Podle hnutí Přísaha je důležité, aby EU spolupracovala s mimounijními zeměmi. Cílem je, aby se nekvalitní potraviny nedostaly do zemí EU a ani nemohly být přes země EU převáženy.

Hnutí Přísaha dále říká, že Evropská unie nesmí svými rozhodnutími ohrozit konkurenceschopnost českých zemědělců a zpracovatelů potravin a naopak EU musí garantovat nulovou toleranci při zajišťování kvality zboží všeho druhu.

"Na současnou českou vládu v ničem nemůžeme spoléhat. Zklamání přináší jeden ministr za druhým. Vláda nám škodí na všech frontách a její servilita vůči Bruselu je trapná a tragikomická. Vždyť podívejme se, ohledně dovozu ukrajinského obilí už i Evropská komise otočila...," uzavírá Robert Šlachta.

Hnutí Přísaha