V novém zákoníku práce jsou značné mezery!

Nesouhlasíme s podobou nového zákoníku práce, který prezident Pavel podepsal! Konkrétně nám vadí dvě věci. Zvýší se počet přesčasů našich lékařů zhruba na dvojnásobek, konkrétně na 832 hodin a pro záchranáře až o 1000 hodin za rok a ztíží se i podmínky pro dohody o provedení práce. Tak že je zaměstnavatelé brzy ani nebudou chtít uzavírat. Proč?

Podle současných pravidel je možné uzavřít dohodu o provedení práce (DPP) u více zaměstnavatelů a pokud nepřesáhne v součtu 300 hodin za rok a 10 tisíc korun výdělku měsíčně u jednoho zaměstnavatele, neplatí se žádné odvody na sociálním a zdravotním pojištění. Platí se jen 15% srážková daň.  Sloužit má hlavně studentům, seniorům nebo maminkám, jako vhodná forma přivýdělku.

Vzhledem k vysokému zdanění práce v běžných úvazcích a neexistenci limitů pro počet uzavřených dohod, se ale staly dírou v systému. Ročně se na dohodách, ze kterých nejdou státu žádné odvody, vyplatí zhruba 50 miliard korun a v roce 2019 na ně podle ČSÚ pracovalo celých 1,9 milionu lidí!

Jak to vláda vyřešila? Jako vždycky chaoticky! Místo, aby řešila příčinu, nastavila jenom nové limity, kolik si dohodou můžeme maximálně vydělat (na jednu dohodu max. 25% průměrné mzdy, tedy kolem 10 tisíc, na více dohod dohromady maximálně 40% průměrné mzdy, tedy necelých 17 tisíc) a navalila další administrativní zátěž na zaměstnavatele i „sociálku“ a zdravotní pojišťovny. Ti to totiž mají hlídat.

Problém ale je, že v centrálním registru dohod, který vláda nově zřizuje, uvidí zaměstnavatel jen počet dohod, a ne částky. Těžko tedy pozná, zda dohodář překročil limit a zda za něj má odvést pojistné, nebo ne. To znamená další administrativní zátěž pro sociálku a zdravotní pojišťovny, které tohle budou muset hlídat a informovat zaměstnavatele, který to pak bude muset zpětně odvést (v případě ZP i za zaměstnance) a po dohodáři (mnohdy už bývalém zaměstnanci) vymáhat. Dohody se tedy prodraží, celý systém zkomplikuje a zaměstnavatelé ve výsledku dohody radši přestanou používat úplně, protože nebudou dopředu vědět, kolik je to bude stát. To je celé špatně! Přísaha má lepší řešení.

Buďto zavést možnost uzavřít dohodu o provedení práce jen u jednoho zaměstnavatele bez odvodů při dodržení limitu výdělku ve výši minimální mzdy a centrální registr dohod provázat se mzdovými systémy tak jako třeba u exekucí. NEBO!

Tak jak navrhuje Daniel Prokop, zrušit systém dohod a nechat jenom klasické pracovní úvazky, ale s nastavením zvýhodnění pro určité cílově skupiny (např. studenty, seniory nebo maminky na mateřské dovolené), aby měli nižší odvody.

To vše jsou, vládo, jasné konkrétní možnosti, jak zabránit kumulaci dohod i jejich zneužívání a zároveň zamezit zbytečnému zvyšování administrativní zátěže!

Karolína Kubisková