V Jablonci nad Nisou zaniknou dvě pobočky pošty, primátor tomu nečinně přihlíží

Hnutí Přísaha nezpochybňuje nutnost celkové reorganizace České pošty. Avšak způsob, jakým se tohoto zásadního úkolu ujalo vedení pošty a ministerstvo vnitra, je neprofesionální a odporuje elementárním zásadám služby státního aparátu občanům. Ani představitelé měst se v některých případech nepostavili za zachování úrovně poštovních služeb pro své obyvatele.

Příkladem vlažného přístupu k rozhodnutí vedení České pošty o zániku poštovních poboček je nečinnost primátora Jablonce nad Nisou, Miloše Veleho, zvoleného za ODS. Začátkem dubna sice poslal dopis ministru vnitra Vítu Rakušanovi, ve kterém ho vyzývá, aby "dělal svou práci", nicméně, z toho nevyplývá, co tím konkrétně má na mysli. Toto alibistické vyjádření nespecifikuje problém, který po uzavření dvou konkrétních poboček České pošty v Jablonci nad Nisou vyvstane.

Jedná se zejména o poštovní pobočku v městské části Kokonín, která je spádovou oblastí pro 4 tisíce obyvatel několika městských částí a vzhledem k dobré dostupnosti MHD a parkovacím místům, je využívaná také ostatními obyvateli města. Na tamní poštovní přepážce odbaví úřednice denně 200 transakcí a vzhledem k tomu, že nejbližšíbankomat se nachází 3km odsud, klienti pošty pobočku využívají i pro výběr hotovosti.

Proč tedy údajní odborníci České pošty, na základě neprůhledných analýz, vybrali k likvidaci právě tuto poštovnípobočku? To je otázka, kterou dle přesvědčení hnutí Přísaha měl primátor Jablonce Miloš Vele položit vedení Česképošty a ministru vnitra Vítu Rakušanovi a na kterou měl nekompromisně žádat odpověď. 

Nespokojenost s vývojem situace vyjádřili zástupci hnutí Přísaha za Liberecký kraj v otevřeném dopise, adresovanému primátorovi Miloši Velemu, ve kterém upozorňují na nesprávný výběr poštovní pobočky v Kokoníně, určené k zániku a také kritizují pasivitu primátora, který se nedokáže postavit za zájmy svých občanů. Sděleníprimátora, že se dne 17. dubna uskuteční jednání s manažerkou České pošty pro severní, západní a východní Čechy Marií Rathouskou, dával příslib v pozitivní vývoj.

Výsledek? Velké zklamání. Poštovní pobočka v Kokoníně se nakonec rušit bude, což primátor sděluje lidem v tiskovézprávě. Její obsah potvrzuje již dříve hnutím Přísaha kritizovanou pasivitu primátora a jeho neochotu nebo neschopnost bojovat za "své" lidi. Tisková zpráva je veřejně dostupná na webu města, každý si tedy může udělat svůj úsudek.

Skutečnost, že pracovnice pošty v Kokoníně nepřijdou o práci a že bude posílen roznos a obsazení přepážek na hlavní poště v Liberecké ulici, je jen velmi slabou náplastí na problém, který vznikne.

A konstatování primátora, že rušení pošt města téměř nemohou ovlivnit, že je nemají ve svých rukou, že je to záležitost státu, že konkrétní pošty jsou vybrány podle návštěvnosti klientů a dostupnosti MHD, svědčí o jeho odevzdanosti praktikám státního aparátu, kterému na lidech nezáleží.

Jako příklad opačného přístupu uvádí hnutí Přísaha počínání primátora Opavy, který od samého začátku bojoval za revizi rozhodnutí o transformaci poštovních poboček ve městě. S tím, jak změnu nastavili úředníci v Praze od stolu se nesmířil. Neúnavně argumentoval a dosáhl toho, že Česká pošta změnila názor.

A odvaha zástupců samosprávy nesmířit se s rozhodnutím úředníků pošty se vyplatila také v Pardubicích. Tam pravděpodobně zruší šest poboček místo původně plánovaných sedmi a městu se podařilo vyjednat i směnu rušených poboček, aby v každém obvodu města zůstala jedna filiálka. Také zde měly účinek silné argumenty ze strany vedeníPardubic.

Hnutí Přísaha se domnívá, že takový přístup lidé od komunálních politiků očekávají. Mohl by tedy být inspirací i pro primátora Jablonce nad Nisou.

Jaroslava Pauchová a Radek Bažant