Už i pan ministr financí ví o převodních cenách. Není trochu pozdě?

Přestože problematika manipulace s transferovými cenami a její negativní dopad na ekonomickou stabilitu a daňové příjmy České republiky není nová, zdá se, že až nedávné prohlášení ministra financí ukazuje na probuzení vlády k této závažné otázce. Tento krok přichází v době, kdy se dlouhodobě setkáváme s nedostatečnou akceschopností a nekonáním ze strany státní správy, zejména v oblasti důsledného řešení problémů spojených s převodními cenami mezi domácími podniky a jejich zahraničními spřízněnými společnostmi.

Začleňování obchodních známek a jiných nehmotných aktiv do mezinárodních struktur za účelem vyvádění zisků z České republiky představuje nejen ztrátu pro státní rozpočet, ale také nekalou konkurenci pro ty, kteří dodržují pravidla a investují na domácím trhu. Současný vládní program v této oblasti působí nedostatečně a bez potřebného důrazu, což otevírá prostor pro pokračování těchto praktik.

Na druhé straně, hnutí Přísaha přichází s programem, který počítá s konkrétními řešeními pro tuto problematiku. Navrhuje zpřísnění kontroly a zavedení efektivnějších nástrojů pro identifikaci a postihování nekalých praktik s převodními cenami. Cílem je nejen potírat protiprávní aktivity, ale také vytvořit podmínky pro spravedlivější konkurenční prostředí a motivovat podniky, aby své zisky reinvestovaly přímo v České republice.

Je nezbytné, aby se problematika řešení manipulace s transferovými cenami stala prioritou a aby byla přijata konkrétní opatření k ochraně národní ekonomiky. Vládní nečinnost v této oblasti musí být nahrazena aktivním a důrazným přístupem, jaký navrhuje hnutí Přísaha.

Pouze tak lze zajistit, že zisky generované v České republice přispějí k jejímu rozvoji a prosperitě.

Martin Husa