Tomáš Sochr radí Čechům na Ukrajině, jak se připravit na evakuaci

V souvislosti se zhoršením situace na Ukrajině vydalo dnes Ministerstvo zahraničních věcí prohlášení, kde mimo jiné vyzývá občany ČR, kteří se rozhodnou na území státu setrvat, aby měli připraven plán evakuace

Nikde se však nedočteme, jak takový plán může občan připravit, neřkuli realizovat. Zde je tedy pár tipů, jak se s plánem na evakuaci nejen z území Ukrajiny při válečných konfliktech evakuovat.

Připravit několik alternativ druhů dopravy

Je třeba prověřit dostupnost všech možných druhů dopravy a počítat s tím, že letecká doprava bude první, která v případě zhoršení situace přestane fungovat. Tedy buď občan odletí, dokud jsou ještě volná místa v posledních letech, nebo se bude muset spolehnout na jiné druhy dopravy. Prvním je Veřejná pozemní doprava – je třeba plánovat cestu na nejbližší hranici s jiným, bezpečnějším státem, kde nemusíme čekat na zdlouhavé udělování víz a zdržovat se tak imigračními procedurami, které budou v době konfliktu přehlcené a tedy nedostupné. Při tom je třeba u veřejné dopravy vzít v potaz násobně vyšší poptávku po přepravě stejným směrem od mnoha jiných, zejména místních obyvatelů. Pokud tedy volit veřejnou dopravu, zkusit připravit a prověřit náročnost cesty mimo frekventované trasy, jako jsou dálnice, železniční koridory, nebo velké řeky a velké aglomerace. Sice bude komplikovanější dopravu zajistit, avšak je zde reálná šance, že alespoň nějaké spoje pojedou a budou mít volnou kapacitu. Nejideálnější se však jeví individuální způsob dopravy, sdílené auto, taxík, nebo pronajaté vozidlo. I u tohoto druhu dopravy však platí vyhnout se hlavním tahům a velkým aglomeracím.

Zjistit podmínky vstupu a aktuální rizika u okolních států

Je třeba definovat, do kterého státu zamíříme s ohledem na aktuální polohu, vzdálenost k hranicím (při dodržení rad v oblasti dopravy) a režim vstupu. Je třeba volit takový stát, kde nemáme vízovou povinnost, který má na svém území funkční konzulární zastoupení ČR. Je současně třeba připravit správný hraniční přechod, který bude funkční a který bude mimo hlavní trasy a kontaktovat jej předem, zjistit, zda bude odbavovat a to i mou národnost a jaké budou aktuální celní a imigrační procesy, na co je třeba se připravit.

Připravit evakuační zavazadlo

Zavazadlo by mělo obsahovat nejnutnější věci – doklady, peněžní prostředky, rozdělené do více komodit (cestovní šeky, platební karty a hotovost) a ideálně na jednotky (bankovky) v nižších částkách. Dále pak léky a oblečení na den i noc na 5 dní. Deku či pokrývku a doststečnou zásobu vody (min 4 litry) a trvanlivých potravin (sušené maso, konzervy), které nevyžadují další přípravu. Dále pak powerbanku a mobilní telefon s lokální i českou SIM kartou), ideálně satelitní telefon.

Připravit cestovní doklady a doklady prokazující Váš původ

Cestovní doklady a maximum dokumentů, které objasní účel Vaší cesty, účel pobytu v původní zemi, ze které se evakuujeme, Vaše povolání, doklad prokazující trvalé bydliště v ČR a ideálně doklad o tom, že jste v kontaktu s českou konzulární službou.

O plánu informovat své blízké a konzulární zastoupení ČR

Registrace v systému Drozd (MZV ČR) je prvním pilířem, jak o sobě dát vědět. Právě v této registraci můžete průběžně aktualizovat Váš itinerář a Vaše plány. S Vašimi plány seznamte své blízké i konzulární službu ČR ve státě, kam zamíříte.