Sněm hnutí Přísaha zvolil vedení a orgány hnutí

Ustavující sněm politického hnutí Přísaha – občanského hnutí Roberta Šlachty se konal v sobotu 26. června 2021 v Ostravě.

Předsedou hnutí byl zvolen Robert Šlachta. Prvním místopředsedou se stal Tomáš Sochr. Druhým místopředsedou byl zvolen Jaroslav Pelc.

Členové zároveň rozhodovali i o složení výkonné rady hnutí. Ta bude jedenáctičlenná a zasedat bude ve složení: Libor Žofka, Jaroslava Burianová, Petr Kahoun, Nicole Fryčová, Radka Štruncová, Michal Vojíř, Jiří Komárek a Michaela Talašová.

Zvoleni byli i členové rozhodčí a smírčí komise. Stali se jimi: Jiří Štětina, Karel Tichý, Miroslav Haindl, Václav Dvořák a Tomáš Pitrun.

Posledním voleným orgánem hnutí byla kontrolní komise. Jejími členy se stali: Lukáš Horský, Lubomír Augustýn, Libuše Čekanová, Silvie Viktorinová a Pavel Černý.

Z původního veřejného sněmu se uskutečnila vzhledem k událostem na jižní Moravě pouze technická část volby orgánů hnutí. Zrušeny byly všechny plánované projevy i představení volebního programu hnutí, který bude zveřejněn koncem týdne na webových stránkách hnutí.

Členové hnutí mezi sebou také uspořádali sbírku na pomoc jihomoravské obci Hrušky postižené řáděním tornáda. Během ustavujícího sněmu se vybralo 100.408 korun českých.