Skutečně Karlovarský kraj potřebuje luxusní zubní kliniku?

Než aby politici řešili nedostatek základních lékařů, rozhodli se vytvořit luxusní zubní kliniku. Nejen, že k tomu použijí budovu bývalé školy, ale nikdo z lidí na to nebude mít. Až na ty vyvolené. Kterých je v našem kraji minimum.

Místo řešení nedostatku základních lékařů se politici rozhodli vytvořit luxusní zubní kliniku. Nejen, že k tomu použijí budovu bývalé školy, ale nikdo z občanů na to mít nebude. Až na ty vyvolené.

Tak tohle je bizár, kraj vlastní budovu bývalé střední průmyslové školy strojní a stavební, v Lokti, která měla svou tradici, ale díky sloučení škol pod ISŠTE byla zrušena a chce zde budovat zubní kliniku. V kraji kde je málo pediatrů, neurologů,  psychiatrů i stomatologů, nedostatek praktických lékařů, chce budovat projekt pro klientelu, bez napojení na zdravotní pojišťovny. Tedy na bohatou a zahraniční klientelu. To vše v době, kdy kraj sám není schopen zajistit nepřetržitou zubní pohotovost, chce využít budovy bývalé školy pro projekt který určitě není pro občany kraje, nebo pouze pro vyvolené. 

V kraji chybí rozvíjející se školství, zejména státní vysoké školství a my školu přestavíme na soukromé zdravotnické zařízení. Místo aby kraj ve vlastněné škole zbudoval obor, který má v kraji budoucnost a udržel by děti v kraji, dál bude podporovat nesmyslné projekty. 

Jako Přísaha OH říkáme: zbudujte střední zdravotnickou školu se zaměřením na Balneo a fyzioterapii,  a v krajském městě ve spolupráci se státem a Fakultní nemocnicí v Plzni zřiďte fakultni vysokou školu, se stejným zaměřením. 

A jelikož jsme kraj nejen lázeňský ale rovněž industriální, nabízí se varianta s obnovou střední průmyslové školy strojní a stavební s novými předměty zaměřenými například na obnovitelné zdroje a zřízení VŠ se zaměřením  na strojírenství. To jsou instituce, které mohou zabránit odlivu lidí z kraje a udržet studenty po dokončení studií v kraji, kde se narodili, kde žijí jejich rodiče, a kde studují. 

Další z návrhů Přísahy OH, když už je navrhováno zdravotnické zařízení, je budovu školy přestavět na funkční spádovou polikliniku, plně vlastněnou krajem. Kde budou nájmy lékařům rozumně dotovány, aniž by lékaři byli z důvodu vysokého nájemného v soukromých zařízeních nuceni hledat levnější varianty a nebo utíkat za hranice, kde jsou platy lékařů v jiných dimenzích. 

Říkáme NE nesmyslným projektům za peníze daňových poplatníků. 

Miroslav Haindl