Senátem schválená reforma důchodů je špatně. Prezident by jí měl poslat zpátky

Senát, coby „pojistka demokracie“ opět selhal, když schválil vládní, zcela asociální, návrh na osekání důchodů i přísnější podmínky pro odchod do předčasné penze. 

S tím Přísaha rozhodně nesouhlasí! Senát měl vzít v potaz nejen překotnost veškerých změn, kdy některé začnou platit už teď od ZÁŘÍ, místo od ledna, jak bývá zvykem, ale také fakt, že je tato „reforma“ zcela nedomyšlená a hrubě poškozuje naše důchodce.

Minimální výše důchodu má být sice garantována ve výši 20 % z průměrné mzdy, to je ale v současnosti zhruba 8 tisíc korun. Z toho přece při dnešních cenách absolutně nejde vyžít! 

Stejně tak se sníží výše nových důchodů (každý rok o zhruba 200 -370 korun měsíčně, tedy za 10 let  asi o 2800 korun míň), zpomalí řádné valorizace, kdy penze nově porostou jen o třetinu růstu reálných mezd místo o polovinu a ruší se i mimořádná valorizace, kterou má nově nahradit jednorázový příspěvek. Senioři tak časem přijdou o tisíce korun, což podle dostupných údajů může celou čtvrtinu z nich uvrhnout už za deset let do příjmové chudoby! To nesmíme připustit!

Navíc není pořád dořešený odchod do důchodu u náročných profesí, kdy vláda zatím jenom slibovala a zpřísňují i podmínky pro odchod do předčasného důchodu. Nově do něj budeme moct odcházet nejdřív 3 roky před řádným termínem a až po odpracování minimálně 40ti let místo 35ti. Do řádného termínu se navíc nebude penze (respektive její zásluhová část) valorizovat. To považujeme za dvojí penalizaci a absolutně nepřijatelný krok.

Stejně tak odmítáme vládou a senátem schválený posun hranice pro odchod do důchodu nad 65 let. Délka života ve zdraví je nyní jenom 62 let a nutit seniory pracovat po 65. roce věku je za nás sprosté hazardování s jejich zdravím!

Přísaha odmítá tuto asociální podobu „důchodové“ reformy, ve které se opět zapomnělo na podporu rodinné politiky a průběžné financování, které dlouhodobě prosazuje a vyzývá prezidenta republiky, aby zákon nepodepsal!

Karolína Kubisková