Rychlejší občanství pro cizince v Německu: Absolutní nesmysl, nebo politický tah?

Kontroverzní reakce přináší německý vládní záměr udělovat cizincům v budoucnu občanství rychleji, což vyvolává politické a společenské napětí v zemi. Německá vláda připravuje novou verzi imigračního zákona, podle níž by naturalizace cizinců měla být možná již po pěti letech namísto předchozích osmi let. Se speciálním integračním výkonem dokonce i pouze po třech letech, což ještě umocňuje bezpečnostní riziko.  

Německá vláda si od toho slibuje především ekonomický přínos a zatraktivnění trhu pro kvalifikované profese, stejně tak jako rychlejší integraci do společnosti. Je nutno podotknout, že rychlejší získání občanství nepodporuje lepší integraci do společnosti a neřeší kulturní a jazykové bariéry, které jsou pro integraci do společnosti klíčové a cizinci budou i nadále čelit jazykovým a kulturním rozdílům. Udělení předčasného občanství povede k opačnému účelu než je rychlejší začlenění do společnosti a lehčí integrace na pracovní trh. Je zde vysoké riziko, že informace o předčasném občanství v Německu vyvolají naopak zvýšenou vlnu nelegální migrace a podpoří důsledky negativní migrace jako jsou například no go zóny, a vytváření paralelních společností.

Jedním z hlavních pilířů Evropské unie je volný pohyb osob, tudíž předčasné udělování občanství neznamená bezpečnostní riziko pouze pro Německo, ale je to problémem celé Evropy! Dopady posledních let nám ukazují, že musíme jednat zodpovědně, aby se minimalizovala rizika, jako je zneužití systému, ekonomická zátěž, politická a společenská napětí nebo bezpečnostní problémy. 

Udělování občanství je přeceňovaným prvkem k lepšímu zvládnutí integrace a začlenění cizinců na pracovní trh. V tomto případě se jedná o čistě politické rozhodnutí, které není opřené o žádná odborná stanoviska. Udělení občanství je proces, který má trvalé a komplexní důsledky pro jednotlivce, pro společnost a v tomto případě i pro celou Evropu, proto je více než důležité pečlivě zvážit komu se občanství udělí. Za Přísahu, proces udělení občanství musí zahrnovat odborné hodnocení žadatelů, provedené nezávislými kvalifikovanými odborníky, včetně prověření jejich migrační historie a motivace. Jednotná evropská kritéria by snížila možnost zneužití systému udělení občanství pro nečestné účely, jako je například vyhýbání se daňovým povinnostem nebo trestnímu stíhání. Za další, udělení dvojího občanství nesmí v žádném případě být v Evropě normou, nýbrž výjimkou.

Azylový systém Evropské unie je dlouhodobě nedostatečný, neřeší ilegální migraci a představuje až příliš bezpečnostních rizik. Evropská unie nutně potřebuje novou migrační politiku, která bude rychle reagovat na společenský vývoj, potřebujeme takovou migrační politiku, která bude rozlišovat mezi migrací a azylem. Rychlejší udělení občanství v jakékoliv evropské zemi zvýší uprchlickou vlnu, představuje bezpečnostní riziko pro celou Evropu a je pouhým nedostatečně promyšleným politickým tahem! V současnosti existuje v Německu u více než 12 milionů lidí potenciální zájem získat německé občanství a tím mít právo podílet se na politickém rozložení země. Nestavme proto politická rozhodnutí před bezpečnost našich občanů!

Nikola Bartůšek