Rekonstrukce smíchovského nádraží má zelenou, stavba začne během jara… dobrá zpráva pro Prahu 5, ale …

Zaznamenali jsme z veřejných zdrojů průběh a další plán rekonstrukce nádraží na Smíchově, kde vlastně současně probíhá „komerční“ stavba další části Prahy 5 na místě bývalého lihovaru a zároveň i na místě, jež sousedí právě s nádražím. Tato část Smíchova od současného autobusového nádraží Na Knížecí směrem ke Zlíchovu dostane zásadní proměna.

Přímo „u Knížecí“ už začala developerská společnost Sekyra Group stavět první etapu nové části Prahy 5 nazvané Smíchov City. A právě na místě současného vlakového nádraží vznikne nový dopravní uzel Terminál Smíchov. V lokalitě mají připraveny projekty také další developeři.

Tato „nová“ část Prahy 5 přivede nové obyvatele, nové zaměstnance (vzniknou zde nové centrály obchodních korporací např. bank apod.), samozřejmě nové pracovní příležitosti, nová místa pro relaxaci, vzdělávání a další příležitosti. 

Přísaha tyto aktivity, kdy vznikne nový životní a ekonomický prostor v místě bývalého brownfieldu, zároveň se modernizuje dopravní uzel a dopravní cesta, plně podporuje. 

Chceme modernizaci dopravní infrastruktury ve stylu zádních metropolí, propojení s
novým životním prostorem a dalším ekonomickým zázemím pro obyvatele, jak prahy, tak středních Čech, kteří dojíždějí za každodenní prací právě na Prahu 5.  

Na druhou stranu upozorňujeme, že taková změna, které je pro metropoli velmi pozitivní, sebou přinese větší nároky na kapacitu zdravotnických zařízení, vzdělávacího systému, úřadů a dalších služeb, jež je nutné a někdy i z legislativu povinně zajistit. Tyto nároky jistě bude muset plnit i radnice MČ Prahy 5 a samozřejmě Praha jako taková.

Je nutné s tímto počítat v rozpočtech městské části a intenzivně se zapojit do spolupráce s komerčními subjekty, aby obslužnost této části Prahy neutrpěla.

Martin Husa