Rakušan to zase nezvládl! Česká pošta nesmí být další tunel!

Jak je to s tím slavným Rakušanovým zavíráním poboček? Má nám prý všem ušetřit 700 milionů korun! Paráda. Až na to, že tento rok má být ztráta 4 miliardy. To je ta slavná restrukturalizace pošty za celých 8 miliard, která jí má zachránit? TĚŽKO! Kam půjde těch osm miliard? Tuším, že také do nových IT systémů, které už Rakušan avizoval pořídit. Všichni víme, že veřejné IT zakázky jsou černá díra na peníze.

Jsou tu ale další nesrovnalosti. Proč je pošta ztrátová, když je tolik vytížená a jsou v ní pořád fronty? Proč nebyla vyvozená zodpovědnost managementu? Proč pošta nezveřejnila výroční zprávu za minulý rok a není zveřejněná ani analýza ČTU? Jak je možné, že např. v Mariánských lázních ruší jedinou bezbariérovou pobočku? Jak se mají na poštu dostat handicapovaní lidé? To už nikdo neřekne. Hlavně že to řeší odborníci, bez přizvání starostů.

Samotný plán na rozdělení pošty na dva subjekty – jeden státní (ztrátový) a druhý soukromý (ziskový), zní také „úžasně“. Je zřejmé, že státní část by jen prohloubila svou ztrátu, kterou budeme muset následně stejně zaplatit my všichni. 

Za mě měl být postup následující. Neschopný managment měl být nahrazen kvalitním nezávislým krizovým řízením. To mělo provést důkladnou analýzu nákladů a vytíženosti zaměstnanců (hlavně vrcholového vedení) a také analýzu nákladovosti, výnosnosti a životaschopnosti jednotlivých poboček. 

Na základě jasně stanovených kritérií (mezi které mělo patřit i posouzení bezbariérovosti) mělo proběhnout veřejné vyhodnocení celé sítě a rozdělení poboček do několika skupin.

Ziskové pobočky se měly nechat. Ztrátové pobočky, které jsou nahraditelné v plnění základní veřejné služby zrušit, nebo zeštíhlit a pobočky, které jsou sice ztrátové, ale plní základní veřejnou službu, zvláště na malých obcích, se měly zachovat a transformovat po dohodě s obcemi na jiný obchodní model. Nabízí se např. jejich převedení na Pošta Partners, případně jejich částečné dotování ze strany obce. 

Digitalizace je sice důležitá, ale vše se má dělat postupně, šetrně, transparentně, s veřejnou kontrolou a zapojením starostů daných obcí, kteří místní situaci znají nejlépe. 

Místo toho máme vystrašené seniory, živnostníky, kteří končí s podnikáním kvůli datovým schránkám aj.

Celé to zkrátka působí jako další tunel na peníze a tlak státu na obce, aby pobočky sponzorovaly. To je celé špatně. Rakušan opět dokázal, že nezvládá svůj rezort a měl by proto neprodleně rezignovat!

Karolína Kubisková