Přísaha představuje dalšího odborného garanta programu

Přísaha představuje další posilu expertního týmu, týmu garantů našeho programu. Pana docenta Pavla Řežábka.
 

doc. Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. je přední český ekonom působící v oboru hospodářské politiky na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Od roku 2003 je členem vědecké rady Národohospodářské fakulty VŠE a v letech 2007 až 2016 byl členem či místopředsedou správní rady Univerzity Karlovy. V zahraničí působil v Evropské investiční bance v Lucemburku. Členem bankovní rady České národní banky byl 12 let a po tuto dobu zastupoval ČNB v IRC (International Relations Committee) při Evropské centrální bance. Řadu let vedl Konsolidační banku Praha a Českou konsolidační agenturu. Pracoval ve funkci předsedy či místopředsedy dozorčích rad několika významných průmyslových podniků a finančních institucí. Mezi hlavní oblasti jeho profesního zájmu patří národohospodářské rozhodování, měnová politika, vztah mezi měnovou a fiskální politikou, makroekonomická analýza, přínosy a rizika měnové unie, finanční trhy, peněžní oběh a platební styk. K těmto tématům se vyjadřuje v domácích i zahraničních odborných publikacích a v tisku. Rád pečuje o les a pobývá v přírodě. S Přísahou spolupracuje v oblastech hospodářské politiky a finančních trhů.