Přísaha pokračuje v mapování migračních tras v Evropě

Předseda hnutí Přísaha Robert Šlachta a předsedkyně jihočeské krajské organizace hnutí Nikola Bartůšek se tento čtvrtek 23. listopadu vydávají na v pořadí druhou pracovní cestu po migračních trasách v Evropě. Po zářijové cestě do Itálie se tým Přísahy vydává do Rakouska. 

Během jednodenní pracovní cesty navštíví tým hraniční přechod Dolní Dvořiště – Wullowitz, města Freistadt a Linz. Proběhnou jednání s krajskými orgány Horního Rakouska, místostarostou Leopoldschlagu, pracovníky azylových center i nevládních organizací. 

Cílem těchto pracovních cest je vypracování skutečně funkční migrační a azylové politiky, opřené o reálnou zkušenost z terénu, a to jak na úrovni České republiky, tak Evropské unie.