Přísaha plně podporuje aktivity nadace Pravda o vodě i petici Voda je život

Zakladatel nadačního fondu Pravda o vodě, ekonom Ing. Radek Novotný ve čtvrtek předstoupí před senátory, aby je seznámil s důvody proč 36.000 občanů podepsaných pod peticí Voda je život, prosazuje garanci práva občanů na vodu v ústavě, brání vodu přes soudy a činí další kroky, které mají za cíl zajistit, že co lidé za vodu zaplatí, to skončí zpět v odvětví.

Přísaha – občanské hnutí Roberta Šlachty dlouhodobě souhlasí s aktivitami této nadace v boji o navrácení provozování vodovodů a kanalizací a finančních zdrojů z toho plynoucích do rukou veřejného sektoru a občanů a tuto problematiku zařadila i do svého volebního programu.

„Chceme důslednou ochranu pitné vody v Česku a její dostupnost všem občanům naší země,“ uvedl zakladatel a novopečený předseda hnutí Robert Šlachta. Svou podporu nadačnímu fondu Pravda o vodě už vyjádřil několikrát i během svých pravidelných nedělních streamů s občany.

Zástupci nadace dlouhodobě bojují o to, aby čeští občané za vodu neplatili zahraničním korporacím, aby byla vypracována dlouhodobá státní vodárenská koncepce k zajištění potřeb a priorit občanů, obcí a státu a prosazení zásady, že voda není zboží ve všech otázkách týkajících se vody a její správy. Cílem nadace je ale také transformace vodárenství. Vodárenské firmy, by měly mít podobu veřejně prospěšných společností.

Sběr podpisů se ale slyšením v Senátu určitě nezastaví. Každý, kdo má na vodu podobný názor jako nadace, může přidat svůj podpis zde www.pravdaovode.cz/petice. Zástupci nadace považují petici za jeden z kroků k nápravě, další kroky je osvěta a obrana vody přes soudy. Mezi jejich další aktivity patří pomoc městům bránit vodu a vodárny a potrestání osob, které jsou odpovědné za protiprávní předání prodeje vody zahraničním koncernům.