Přísaha odmítá vládní snížení valorizace důchodů

Přísaha absolutně nesouhlasí s podobou Zákona o důchodovém pojištění, který vláda na sílu protlačila. Odmítáme snížení řádné valorizace z 1/2 růstu reálných mezd na 1/3, stejně jako zrušení mimořádné valorizace a její nahrazení jednorázovým příspěvkem. Nesouhlasíme s prodlužováním věku odchodu do důchodu, stejně jako s dvojí penalizací lidí, kteří odejdou do předčasného důchodu.

Pokud je někdo krácen na penzi koeficientem 1,5, protože se rozhodl jít do předčasného důchodu, neměl by být trestán ještě podruhé tím, že se mu k tomu nebude valorizovat zásluhová část důchodu. Naopak je třeba srovnat podmínky pro vysokoškoláky, kteří jsou novou minimální délkou 40 let pojištění, místo původních 35ti, značně znevýhodnění a nastavit podmínky pro zvyšování porodnosti, bez které se z dlouhodobého hlediska absolutně neobejdeme. To v „reformě“ zase chybí a mělo se s tím začít už dávno!

Pokud nepodpoříme zvyšování porodnosti prostředky jako vyšší slevy na děti, zvýšení rodičovského příspěvku aj., bude nám chybět stále více nenarozených dětí a v budoucnu nebude mít kdo vydělávat na důchody.

Kde na to vzít? Důchodový systém je sice už v pololetí v deficitu 40 miliard, ale stačí když řádně zdaníme nadměrné zisky (110 miliard), dividendy zahraničním korporacím, zamezíme odlivu peněz do daňových rájů (350 miliard) a začneme šetřit. A tím šetřit myslím u sebe, vládo! Zbavte se svých tří zbytečných ministerstev, náměstků, poradců a politických trafikantů a snižte své provozní výdaje minimálně o 15%. Okamžitě! K tomu se zaměřte na exekuce, kde kvůli šedým zónám přicházíme podle Daniela Prokopa ročně až o 12 miliard a podpořte pracující důchodce. To vše jsou jasné a konkrétní kroky, jak situaci řešit.

Karolína Kubisková