Přísaha je proti zvyšování věku odchodu do důchodu!

Ministr Jurečka chce v roce 2030 zvýšit hranici pro odchod do důchodu. Kvůli schodkům ve výplatě důchodů, které mají letos dosáhnout 62,5 miliardy. Hranici chce posunout na celých 68 let, což je nejvíc z celé Evropy. To kategoricky odmítáme!

Vláda musí brát v potaz nejen demografickou strukturu obyvatel a zvyšování věku dožití, ale také fakt, že se nezvyšuje tzv. délka života ve zdraví. Senioři se potýkají se zdravotními problémy a je pro ně obtížné najít uplatnění na trhu práce. Druhým aspektem, který vláda často opomíjí, je podpora rodinné politiky, která s tímto úzce souvisí. Mladé páry mají čím dál horší podmínky k zakládání rodin. Bydlení je nedostupné, hypotéky drahé, reálné mzdy kvůli inflaci klesají a máme nedostatek předškolních zařízení, která by umožnila matkám včasný návrat do práce. Posunutí hranice pro odchod do důchodu, tak rodičům vezme možnost hlídání dětí prarodiči. To vše je třeba pečlivě zvážit!

Podle ekonoma Jana Vejmělka jsou tři možnosti, jak situaci řešit – zvýšit odváděné pojistné, snížit poměrovou náhradu, tedy podíl starobního důchodu vůči průměrné mzdě a zvýšit věk odchodu do důchodu.  NEBO udělat celkovou důchodovou reformu, kdy by se kladl důraz na průběžný systém a další pilíře.

To je za nás schůdnější řešení. Přísaha rozhodně odmítá další prodloužení věku odchodu do důchodu. Vláda musí přijít s celkovou reformou (důchodovou i daňovou), na které bude shoda napříč celým politickým spektrem a NE jen s dílčími kroky, které ve výsledku stejně nic neřeší a občanům ještě více přitíží! 

Karolína Kubisková