Přísaha je PROTI pandemickému zákonu

Přísaha je PROTI pandemickému zákonu.

Tento zákon vznikl jako rychle splácané dočasné opatření, protože se nedokázala dohodnout koalice a opozice ve sněmovně. Mezi právníky panuje vzácná shoda, že tento zákon je snadno napadnutelný a že opatření podle něj vydávaná budou rychle rušena soudy, tak jako tomu bylo v minulosti. Tento zákon stojí mimo systém krizového řízení, tedy mimo krizový zákon a zákon o veřejném zdraví.

Pokud je situace tak vážná, že jsou nutné tak velké zásahy do práv lidí, je nutné použít nouzový stav. Není možné, aby jakýkoliv nevolený úředník mohl takovým způsobem zasahovat do ústavních práv lidí. To to by měla mít jen sněmovna odsouhlasením nouzového stavu.

Přísaha nechce nový zákon. Nejdříve se měl provést audit po vzoru Velké Británie, která opatření byla skutečně účinná a tato zjištění pak zapracovat do zákona o veřejném zdraví a případně do krizového zákona s pevnými pojistkami proti zneužití. Politici ve sněmovně neudělali svou práci, nic nevyhodnotiti a teď jen sepisují další paskvil.

Proto je Přísaha proti pandemickému zákonu.