Případ Feri je u soudu a co dál?

Tento týden jsme díky mediálnímu ohlasu mohli zaznamenat, že kauzu bývalého  poslance Dominika Feriho začal projednávat Obvodní soud pro Prahu 3. Před  začátkem jednání Feri avizoval, že bude aktivně čelit obžalobě ze dvou znásilnění a  jednomu pokusu o něj. Nutno dodat, že svým slovům dostál, např. tím, jak  bezostyšně uvedl jméno poškozené ve svém vyjádření. Myslím, že tím nastavil  konfrontační směr a osobně se domnívám, že touto formou „zastrašení“ dokázal, co  „vše dokáže“. Názor si uděláme každý sám.

Nicméně ctíme presumpci neviny a necháváme provedení důkazů a jejich posouzení  na soudu, v očekávání spravedlivého rozsudku.

Na druhou stranu musíme zmínit i další podobnou kauzu, jež má velmi podobné rysy  sexuálního zneužívání a to případ Jana Cimického, všeobecně známého psychiatra  a spisovatele.

Oba případy spojuje velké množství poškozených, strach z oznámení trestných činů  a obavu z „autorit“ známých osobností. Zkusme tento problém uchopit z jiného úhlu,  jakkoliv je tento stav pro oběti fatální, je nutné se aspoň pokusit odstartovat edukaci  veřejnosti, pravděpodobně již v rámci studijních programů středních škol, ve smyslu  seznámení se s právním řádem, s trestním zákoníkem, s právy poškozených a  možnostmi, jak se zachovat v těchto pro ně „neřešitelných situacích“.

Velkou překážkou pro dokazování těchto trestných činů je jejich neoznámení či  oznámení po několika měsících či letech od spáchání. Přitom bohužel, zde je čas  velmi důležitým faktorem, aby orgány činné v trestním řízení byly ve své činnosti  úspěšné.

Přísaha se ve svém programu v oblasti školství a bezpečnosti zaměří na tyto  prvky, které je nutné nabídnout veřejnosti a mladé generaci v jednoduché podobě,  tak abychom eliminovali možnosti pachatelů. Tato celková koncepce v kombinaci  studia, právního řádu a bezpečnosti musí být do programů zahrnuta jako celospolečenské téma, a to jak na celostátní, tak i na lokální úrovni - pro kraje a města.

Martin Husa