Přijdou zdravotní pojišťovny o 50 miliard?

Od nástupu ministra Válka na Ministerstvo zdravotnictví v daném rezortu vznikají pouze problémy, které ministerstvo neřeší, ale připravuje nové neadekvátní návrhy zákonů, které pouze budou nadále prohlubovat krizi a problémy ve zdravotnictví.

Ministr Vlastimil Válek (TOP 09) chce prosadit změny, které mají motivovat pacienty k péči o své zdraví. Výrazně prosazuje navýšení fondu prevence, ze kterého ZP hradí zdraví prospěšné služby a to až na šestinásobek současné hodnoty. Ze zdravotního pojištění by měly být hrazeny například bílé plomby, jednolůžkové pokoje v nemocnici, či screeningy. To vše ale pouze pacientům, kteří o své zdraví pečují – chodí na preventivní prohlídky, pravidelně sportují (dokládat se bude chytrými hodinkami), zdravě se stravují (patrně doloží účtenkami z obchodů s potravinami). Ministr Válek prosazuje i zvýšení částek na rekondiční pobyty, jako jsou tábory, lyžáky, ozdravné pobyty. Přijetí novely by mělo za následek administrativní zatížení pojišťoven (každému poplatníkovi by byl nově zřízen osobní účet, na který by pojišťovna zasílala částku stanovenou vyhláškou a další peníze podle toho, jestli chodí na preventivní prohlídky, sportuje, nebo třeba hubne). A kde chce ministerstvo zdravotnictví získat prostředky? Z rezervních fondů pojišťoven, které v nich musí mít 1,5 procenta průměrných ročních výdajů za předcházející tři roky (určené jsou pro případ krize- například covid19, válečný konflikt). Ministr Válek chce prostředky z rezervních fondů ve výši 50 miliard převést do fondu nového, který má platit „obecně prospěšné činnosti“ ve zdravotnictví a mimo jiné by se z něj přispívalo i na činnost Ústavu zdravotních informací. 

S tím Přísaha nesouhlasí. Nový návrh Ministerstva zdravotnictví zrušit rezervní fondy zdravotních pojišťoven a finance z těchto fondů použít k hrazení nadstandartních služeb je v rozporu se zákonem č.48/1997 Sb., o  veřejném zdravotním pojištění.  Česká republika poskytuje zdravotní péči svým občanům na principu solidarity dle Bismarckovského modelu. Tento model nařizuje všem občanům pravidelnou platbu za zdravotní pojištění a zároveň  všem občanům umožňuje využívat služby zdravotní péče, které v zákonem daném rozsahu proplácí zdravotní pojišťovny. Z návrhu, který ministerstvo připravilo, je zřejmé, že pacientům, kteří nebudou moci prokázat svoji zdravotní prevenci k určitým nemocem, nebude poskytnuta adekvátní zdravotní péče a budou muset hradit některé zdravotní úkony.  Pokud nastane nepředvídaná situace ve zdravotnictví - epidemie v ČR, zdravotní pojišťovny nebudou mít dostatek finančních prostředků ke krytí nečekaných výdajů. Přísaha ve svém programu pro zdravotnictví navrhuje také prevenci, ale tak, aby se budovala již od dětství. Jsme proti tomu, aby rezervy zdravotních pojišťoven byly použité na hrazení nadstandardu pro „vyvolené“ pacienty na úkor dalších plátců pojistného. Nadstandardy v nemocnicích mají být hrazeny individuálně pacienty, kteří je požadují, a ne z peněz rezervního fondu.  Je zřejmé, že Ministerstvo zdravotnictví má plán pod záštitou prevence, jak připravit zdravotní pojišťovny o peníze z rezervních fondů a následně opět donutit občany k vyšším úhradám za zdravotní péči.

S naším názorem souhlasí i další odborníci. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Ladislava Friedricha jde o skryté tunelování zdrojů veřejného zdravotního pojištění a nedopovídá to ani vládou avizovanému posilování autonomie zdravotních pojišťoven. 

Renata Donátová a Stanislav Palša