Pokračování kauzy Dozimetr – nádraží Holešovice – odpovědnost pana náměstka Hřiba

Pražští radní projednávají vystoupení dopravního podniku Nové Holešovice, založeného s firmami Karlín Group a CPI Property Group, ohledně rozvoje stanice metra Nádraží Holešovice. Město však čelí předžalobní výzvě od developerů, kteří hrozí sankcemi až 1,3 miliardy korun.

Náměstek primátora Zdeněk Hřib se ocitá ve středu kontroverze spojené s projektem rozvoje stanice metra Nádraží Holešovice, kde svým rozhodnutím značně riskuje s ohledem na finanční a právní zdraví města Prahy. Jeho počáteční podpora společného podniku Nové Holešovice, a následné otočení názoru vzhledem k možným obviněním z korupce, propojením na „dozimetr“ a právním výhrůžkám od developerů, které mohou vyústit v sankce ve výši až 1,3 miliardy korun, ukazuje na vážné nedostatky v jeho správě městských záležitostí.

Důsledky špatného rozhodnutí nejsou jen finanční. Celá situace má širší dopad na veřejnou důvěru v městskou správu, což je obzvlášť kritické v časech, kdy se od veřejných činitelů očekává nejvyšší úroveň integrity a transparentnosti. Skutečnost, že náměstek primátora může být přímo spojen s potenciálními právními spory, vyvolává značné obavy o správnost jeho rozhodnutí a o to, jak jsou zájmy města chráněny.

Přísaha tedy poukazuje na nezbytnost dodržování smluv a pečlivého hodnocení všech rizik již v raných fázích smluvních vztahů. Zdeněk Hřib a jeho tým musí zajistit, že všechny aspekty projektů jsou důkladně analyzovány, aby se předešlo jak finančním, tak právním komplikacím, které mohou mít dlouhodobě negativní dopady na celé město. Je třeba vyvodit odpovědnost a zajistit, že rozhodovací procesy jsou transparentní a v souladu s nejlepším zájmem obyvatel Prahy.

V tomto klíčovém okamžiku Přísaha vyzývá k revizi a možné korekci rozhodnutí spojených s projektem Nové Holešovice a požaduje důkladné prošetření všech faktorů, které byly při rozhodování zohledněny. Pouze tak může být zachována důvěra veřejnosti v činnost městského magistrátu a mohou být ochráněny zájmy města.

Martin Husa