Podnět, který jsme podali na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Tento podnět jsme podali na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Úřad teď musí prověřit, jestli nemají supermarkety uzavřenou kartelovou dohodu. A jestli takovou kartelovou dohodu nemají i dodavatelé potravin. 

plk.v.v. Mgr. Robert Šlachta

předseda Přísaha občanské hnutí

Ing. Karolína Kubisková

místopředsedkyně Přísaha občanské hnutí
ID datové schránky: ga8mgrc
bytem Johanka 554, 394 70 Kamenice nad Lipou (oba společně dále jako „oznamovatel“)


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

třída Kpt. Jaroše 7

604 55 Brno

ID datové schránky: fs2aa2t

Podnět k zahájení řízení z moci úřední

I. Popis skutkového stavu

Oznamovatel se z níže uvedených zdrojů dozvěděl o níže uvedených skutečnostech:

1. V ČR neustále rostou ceny potravin (např. v lednu 2023 meziročně stouply spotřebitelské ceny o 17,5 %) a to přes to, že světový index cen potravin klesá už 10 měsíců za sebou.

Pořad Otázky Václava Moravce vysílaný na ČT 1 A ČT 24 dne 12. 2. 2023 (od času 1:55 videa na tomto odkaze: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce/223411030500212/)

zdroj: stejný pořad (od času 9:20)

2. Podle ekonomky Jany Matesové je nárůst cen potravin způsoben tím, jak vypadá trh zpracovatelů (dále také „dodavatelé“) i prodejců potravin, který je v obou případech neobyčejně obrovsky koncentrovaný a umožňuje tak zneužívání tržní síly a omezování konkurence. Ekonomka dále např. uvádí, že je velice těžko představitelné, aby v zemi, která udržuje skutečnou konkurenci na trhu tak, aby na něm fungovaly tržní mechanismy, existoval čtvrtý největší podnikv potravinářství (v České republice je to Agrofert), který má integrované vše (od zemědělství až po prodej koncovému zákazníkovi).

zdroj: stejný pořad (od času 9:20)

3. Podle předsedy Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy v řadě segmentů trhu s potravinami neexistuje vůbec konkurence (např. u prodeje margarínu ovládá největší dodavatel 70 % trhu, u sycených nealkoholických nápojů tři největší dodavatelé ovládají 85 % trhu atd.). A dodavatelé se pak podle Tomáše Prouzy velmi často domlouvají na tom, jaké ceny budou prodejcům nabízet a neexistuje mezi nimi tedy žádná hospodářská soutěž.

zdroj: stejný pořad (od času 5:45)

4. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala jsou to naopak potravinové řetězce, které určují cenu potravin. Stejný názor má i ředitel potravinářské sekce ministerstva zemědělství Jindřich Fialka, který tvrdí, že potravinové řetězce si k některým potravinám přidávají obchodní přirážku až 175 % (to je případ konzumních brambor), či u jablek 110 %.

zdroj: stejný pořad (od času 8:30 do 9:00 a poté od času 14:50)

zdroj: stejný pořad (od času 16:35)

5. Ekonomka Jana Matesová také v rozhovoru pro Seznam Zprávy říká, že není možné, aby si v tak ekonomicky turbulentní době, jakou teď máme, udržovali prodejci stejné tržní podíly. Pokud tomu tak je, ukazuje to na zneužívání tržní síly. Dále dodává: „A je spousta dalších takových náznakových analýz, které ukazují, že se děje něco ve zneužívání tržní síly. Třeba, když ty trendy u všech jednotlivých prodejců jsou stejné, nebo když ty trendy růstu cen jsou odtržené od toho, jaký je trend růstu nákladů.“ Zneužívání tržní síly spatřuje Jana Matesová jednak v segmentu potravinářů, „... kde jenom několik velkých kolosů, které dominují trhu. A mají třeba různá jména, ale jsou vlastněné stejným holdingem...“ a jednak v segmentu prodejců. Trh prodejců je velmi koncentrovaný a dva nejsilnější potravinové řetězce v ČR, tedy Lidl a Kaufland patří stejné společnosti.

zdroj: rozhovor pro server Seznam Zprávy ze dne 14. 2. 2023 (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-proc-zdrazuje-jidlo- -velci-hraci-si-rozdelili-trh-rika-ekonomka-o-agrofertu-225713)

zdroj: stejný pořad (od času 32:30)

6. Obdobně ekonomka Jana Matesová v pořadu Otázky Václava Moravce uvádí: „Pokud si podniky navzájem konkurují, tak se ty tržní podíly budou stále trošku měnit. A v turbulentních dobách se budou měnit hodně. Tak jak postupně se snaží urvat více a více na trhu jeden proti druhému. A jestliže v tak turbulentní době, jako máme teď, a takhle turbulentní dobu jsme v minulém čtvrtstoletí neměli, jestliže v takto turbulentní době zůstávají konstantní, tak to ukazuje, že je tady jakýsi cenový kartel, že oni prostě v cenové politice, ať už ti potravináři nebo prodejci potom, prodejní řetězce, že spolupracují, že si nekonkurují.“

zdroj: stejný pořad (od času 36:35)

7. Podle předsedy Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy např. na podzim roku 2022 pět dodavatelů cukru, kteří jsou v České republice, zvedlo své nabídky o 99 až 100,5 %, což svědčí o koordinaci těchto dodavatelů. Dle Prouzy dodavatelé cukru spolu reálně nesoutěží, ale naopak se koordinují.

zdroj: stejný pořad (od času 21:30)

8. Dále podle předsedy Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je kartel jednoznačně u dodavatelů. Tomáš Prouze dále uvádí: „My máme zdokumentovanou řadu případů, kdy třeba jeden významný dodavatel piva (prostě značky, kterou musíte mít v obchodě) jasně vždycky svým odběratelům říká ano, my Vám dáme pivo do slevy, ale za podmínky, že ta slevová akce bude činit přesně tolik a nikoliv níž. Prostě tady jsou opakované případy dodavatelů...“. K otázce moderátora, zda dali podnět k prošetření kartelu uvádí, že nikoliv.

zdroj: stejný pořad (od času 38:00)

9. Podle prezidenta Agrární komory Jana Doležala nedochází ke kontrole od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže právě kvůli tomu, že chybí podněty, na základě kterých by úřad mohl situaci prošetřit. 

zdroj: stejný pořad (od času 49:30)

10. Ve vztahu k trhu s margarínem uvádí předseda Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza následující: „... jeden z těch příkladů toho prostě kartelu některých velkých dodavatelů. Rama je přesně jeden z těch výrobků, který má silnou značku, lidi si po něm sahají především kvů- li značce. .... prostě 70% trhu vlastní jedna firma. To je tak ukázková situace nefunkční hospodářské soutěže, že snad jako lepší učebnicový příklad neexistuje. Tohle to je prostě jako monopol jedné firmy, která má několik různých značek. Takže vidět, že za tím je jedna firma, je pro zákaz- níky hrozně složité.... Vy nemůžete jít k alternativním dodavatelům...“

zdroj: stejný pořad (2. díl od času 14:15)

11. Ekonomka Jana Matesová dále v rozhovoru pro Seznam Zprávy dodává, že není jasné, jestli k porušování hospodářské soutěže dochází u dodavatelů anebo u prodejců, či u obou sekcí zároveň.

12. Oznamovatel z výše uvedených důvodů podává tento podnět, aby Úřad pro ochranu hospo- dářské soutěže mohl situaci prošetřit a zaměřit se na případné porušování hospodářské soutěže jak u dodavatelů, tak u prodejců.

II.  Porušení povinnosti vyplývající ze zákona

1. Oznamovatel se domnívá, že výše popsaným jednáním mohlo dojít k porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Konkrétně např. dominantní dodavatel margarínu, společnost Upfield ČR, spol. s r.o., se sídlem: Karla Engliše 3201/6, Smíchov, 150 00 Praha 5; IČO: 04034368; vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 241 567 (dále jen „Upfield ČR“) podle slov Tomáše Prouzy zneužívá dominantního postavení tím, že si stanovuje nepřiměřeně vysoké ceny a porušuje tak minimálně § 11 odst. 1. písm. zákona o ochraně hospodářské soutěže.

2. Oznamovatel se dále domnívá, že výše popsaným jednáním mohlo také dojít k porušení hospodářské soutěže uzavřením dohody narušující soutěž podle § 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Podle slov Tomáše Prouzy se např. dodavatelé sycených nealkoholických nápojů, kteří dohromady ovládají přes 80 % trhu se sycenými nealkoholickými nápoji dohadují na cenách a zamezují tak hospodářské soutěži. Podobné jednání, které v důsledku vede ke zvyšování cen pro spotřebitele, je možné sledovat i u jiných komodit, kde většinu trhu ovládá pár dodavatelů, např. v případě dodavatelů cukru nebo piva.

3. Oznamovatel se dále domnívá, že k porušení hospodářské soutěže uzavřením dohody naru- šující soutěž podle § 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže mohlo dojít také výše popsaným jednáním velkých prodejců (Lidl a Kaufland (oba Schwarz), Albert, Tesco, Penny a Billa (oba Rewe), kteří mají mezi sebou velmi stabilně rozdělený trh a je tedy možné, že prodejci záměrně nesnižují své náklady, nevytváří tak tlak na konkurenci a ve výsledku se toto jednání podepíše na ceně, kterou musí zaplatit spotřebitel.

4. Oznamovatel má za to, že výše popsaným jednáním mohlo dojít ke spáchání přestupků pod- le § 22 zákona č. 143/2001 Sb., zákona o ochraně hospodářské soutěže.

5. Oznamovatel má dále za to, že výše popsaným jednáním mohlo dojít také k porušení zákona č. 395/2009 Sb., zákona o významné tržní síle a nekalých obchodních praktikách při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a ke spáchání přestupků dle § 8 citovaného zákona.

III.  Žádost oznamovatele

Oznamovatel zároveň žádá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby byl úřadem vyrozuměn o učiněných opatřeních a o případném zahájení řízení.

Děkuji.

plk. v.v. Mgr. Robert Šlachta

Ing. Karolína Kubisková