Obranná dohoda mezi Českou republikou a USA

Ministryně obrany Černochová chce co nejrychleji uzavřít obrannou dohodu mezi Českou republikou a USA. A co se pod slovem obranná dohoda opravdu skrývá? Oficiálně je to dohoda, která upravuje právní postavení příslušníků ozbrojených sil USA v rámci případného plnění jejich úkolů na území České republiky. Dohoda se bude uzavírat na dobu 10 let a není možné ji dříve vypovědět. Už proto nás velice udivuje, že se tak důležitá dohoda tak málo ze strany ministerstva obrany prezentuje.

V první řadě je občanům nedostatečně komunikováno proč Česká republika takovou dohodu s USA chce uzavřít a za jakých podmínek.  Kromě toho, že je dohoda dostupná na webových stránkách ministerstva se veřejně neřeší její podrobné články, až z toho občan dostává pocit, že by ministerstvo obrany dohodu rádo podepsalo v tichosti bez většího zájmu veřejnosti.

Nikola Bartůšek