Nesplněné sliby minulého vedení

Práce vedení města se hodnotí hlavně podle splněných slibů, které dali voličům. Abychom se podívali kolik toho splnilo minulé vedení Hodonína použil jsem  hlavní dokument, který bývalé vedení města uzavřelo na začátku svého období, koaliční smlouvu. A jak se jim dařilo? Moc ne. Ale na to už se podívejte sami.

„Chceme zajistit stabilní vedení města a stabilní úřad jako základ pro tvorbu dlouhodobé vize a její postupné naplňování“ 

Z tohoto bodu je splněno stabilní vedení, které se opravdu za 4 roky nezměnilo, vyjma úmrtí místostarosty Ambrozka.  Co se ale týká stabilního úřadu, tak tady zcela jistě narazíme. Na MÚ jsou neustále napjaté vztahy, fluktuace lidí a špatná komunikace mezi jednotlivými odbory díky paní tajemnici, která se před pokusem o její odvolání (za závažná pochybení a šikanování na pracovišti) ukryla na 2 roky na nemocenskou (jednalo se závažnou chorobu), aby se po změně na radnici opět vrátila a i nadále nestandardně vedla tento úřad. 

„Chceme společně s Vámi budovat město s atmosférou důvěry a otevřené komunikace. Město, kde je radost žít a pracovat“

Zde bychom se měli pozastavit nad slovy „s Vámi“ a „otevřená komunikace“. Kdo komunikoval s nájemci zahrádek na Kapřiskách na 18. zasedání Zastupitelstva města, nedostali ani šanci se na cokoliv zeptat. Věci, které se týkají jednotlivých městských částí, jako jsou změna územního plánu, různé zásadní opravy a přestavby se zásadně dávají pouze na úřední desku a dotyční lidé se jinak nekontaktují (osobně, letáček) a tak ani nemohou danou věc připomínkovat. Slíbené debaty se starostou taky rychle ustaly (zřejmě i díky covidu) a dostat se k němu bylo nemožné (i po pominutí pandemické krize). Občané, kteří se ptali na zastupitelstvu, zpravidla nedostávali odpovědi na své dotazy.

„Bezpečné město“

Splnilo se: existence terénních sociálních pracovníků, modernizace a rozšiřování kamerového systému MP, lávka přes I/55 u ZOO (začátek již za starostky Grauové, dokončení až v roce 2021 a již nyní se vyskytují vady, snad město zajistí záruční opravu), rozšířený počet upravených a osvětlených přechodů pro chodce (jak bylo uvedeno v novinách hnutí PRO Hodonín, jednalo se o čtyři, tj. jeden za rok a bylo by dobré, kdyby se uvedlo, že to bylo za podpory Nadace ČEZ a BESIP).

Co se naopak nepovedlo je ve spolupráci s PČR důsledné zasahování proti drobné trestné činnosti (drogy, vandalismus atd.) Vedoucí ÚO PČR Hodonín nebyl ani jednou osloven starostou, aby se pokusili řešit tento velký hodonínský nešvar. Hlavní části města jako jsou vlakové nádraží, park u zimního stadionu, pěší zóna atd. jsou okupovány nepřizpůsobivými občany, kteří otevřeně holdují alkoholu, znečišťují okolí, páchají trestnou činnost formou krádeží, a i jinak obtěžují spoluobčany. Co se týká vandalismu, a hlavně potírání drog, tak o tom by mohla každá část Hodonína napsat diplomovou práci.

„Otevřené město“

I zde se některé věci povedly, ale jak již bylo napsáno výše, rozhodně se nepodařily „Dny otevřených dveří starosty“ a ani jsme nezaznamenali referendum k zásadním problémům.

„Moderní město a úřad“

Zde se nepovedlo postupně zavést prvky inteligentního veřejného osvětlení (v době energetické krize by se opravdu hodilo) a efektivní řešení v oblasti odpadového hospodářství. Co se týká inteligentních semaforů pro plynulejší provoz, tak tady by se dalo udělat mnohem více, co třeba semafory s blikající zelenou nebo odpočtem.

„Zelené město“

Tak tady se nepovedlo téměř nic (snad jen předražené veřejné grilovací místo). Je jasné, že tomu nepomohl covid ani tornádo, ale (předražené a nevhodně udělané) revitalizace parků jsou jen na papíře. Nemluvě o výsadbě nevhodných stromů, o které se nikdo nestará, a hrozí, že časem uschnou.

„Infrastruktura města, včetně dopravy“

Zde je to taky převážně jeden velký zmar. Kde jsou slíbená záchytná parkoviště, parkovací domy, parkovací místa, příprava velkého obchvatu, budování cyklostezek (kvalitních, ne takových jako je na Rohatec) a jejich propojení. A co je nejdůležitější, proč se změnil územní plán v Rybářích, kde byl vytvořen projekt na rodinné domky a místo toho se nesmyslně plýtvá penězi na Výhon, kde město téměř nic nevlastní a zhodnocuje tak pozemky pár vyvoleným. Nepostavily se žádné městské startovací byty.

„Školství“

Není dostatečný počet míst v mateřských školách, neřeší se problém inkluze.

„Kultura“

Kde jsou ty parkovací místa u kulturního domu, kde je opravená fasáda obchodní akademie?  Nevyužitý potenciál při rekonstrukci kina Svět a přinejmenším nezvykle vysoká cena, jak se říká hodně peněz za málo muziky.

„Sport“

Jsme první v Jihomoravském kraji v počtu vynaložených peněz na občana, ale není to tady moc vidět. Špatné rozdělování peněz (např. paní Gajošová), Analýza a návrh koncepce rozvoje sportu (špatně udělaný elaborát za 200.000-300.000kč), špatná koncepce sportovišť a jejich využívání, špatná práce s dětmi (chybí trenéři do škol, více hodin TV na ZŠ). Taky je úsměvné, že za vlády sportovců (starosta, místostarosta, radní) zcela upadly Sportovní dny (jen minimum sportovních akcí).

„Zdravotnictví“

Jsou zde nedostatkové lékařské profese, např. dentisti a praktiční lékaři.  Problém je i v nemocnici TGM, zde je bohužel zřizovatelem kraj.

„Hospodaření a správa majetku“

Město neinvestuje s péčí řádného hospodáře. Předražené zakázky, nesmyslné projekty, půjčka na 100.000.000 (která dle sdělení města nebude minimálně letos využita a ani na příští rok se ještě neví, na co se použije, ale letos město zaplatí za půl roku 45.000 úrok).

„Atraktivní město pro turisty a podnikatele“

Co můžeme nabídnout pro turisty? Kromě 11ti vsazených plaket do chodníku za 21.291 EUR se nic nezměnilo.

„Pomáhající město (seniorům, handicapovaným, dětem, rodinám)“

Tady za vše hovoří přístup města k obnově S-centra po tornádu. Zde bych s dovolením použil část příspěvku zastupitele Františka Novotného otištěného v zářijových Hodonínských listech „Nyní z jiného soudku, méně příjemného. Je mi velmi smutno a trapně, co vše se najednou rozvířilo kolem S-centra. To je náhle pomocníků, zachránců a spasitelů! Kde jste všichni byli, když jsem vyzýval na jednáních zastupitelstva, že je nutné urychlené zahájení oprav a opětovného uvedení do provozu S-centra? Další příležitost jste měli v červnu t. r., kdy přímo v S-centru byla tisková konference hejtmana Grolicha, radního pro investice a radní pro sociální oblast? Jen já sám jsem se s nimi dohadoval o nesmyslnosti zrušení S-centra. Nikdo, opravdu nikdo z vás, tam nebyl.“

Sečteno, podtrženo, není to moc lichotivé vysvědčení.

Jiří Petrica