NERV doporučuje zvýšit daň z nemovitých věcí

NERV doporučuje zvýšit daň z nemovitých věcí, která se nyní vypočítává na základě místních koeficientů. Daň z nemovitosti je v České Republice daní, která je příjmem měst a obcí, které na její výši mají díky místním koeficientům zásadní vliv. Potenciál zvýšení těchto koeficientů však není z více jak 90% využit. Česká republika je za nízké výnosy DzNVdlouhodobě kritizována i OECD. Výnosy z majetkových daní jsou v ČR v porovnání s ostatními zeměmi EU a OECD velmi nízké.

V roce 2019 činil výběr daně z nemovitosti 0,5% výběru všech daní včetně sociálního a zdravotního. Průměr EU (27) ve stejné době byl 3%. 

Pokud by byly všechny koeficienty využity na maximum, rozdíl ve výběru daně by činil víc jak 30 miliard a dostali bychom se na cca 2,4% výběru ze všech daní. 

Navíc náklady na výběr této daně nese stát a výnosy jsou obecní. V současné době se jedná o jednu z nejméně efektivní daní co do výběru. Až 10% výnosů této daně spolknou náklady na výběr. 

Nízké je i procento výběru daně k HDP. U nás činilo v roce 2020 pouze 0,2% oproti například USA 3%, Turecku 1,1%, Slovensku 0,5%, Polsku 1,3%. 

V USA tvoří majetkové daně dokonce skoro třetinu všech daňových příjmů a i v sousedním Polsku vzrostla DzNV za posledních let o více jak 10%.

Přísaha respektuje doporučení OECD. Souhlasíme, že je v tomto případě potenciál pro možné zvýšení, ale rozhodně ne v této těžké době, kdy máme dvoucifernou inflaci a čelíme největšímu propadu realných mezd za poslednich 20 let. 

Za nás by měly naopak klesnout daně, které pomohou nízkopříjmovým skupinám překonat tuto krizi. Především DPH na potraviny. 

Karolína Kubisková