Ministr Rakušan svou nečinností ohrožuje bezpečnost v České republice. Aktuální vývoj je toho důkazem

Hnutí PŘÍSAHA se ohrazuje proti rétorice ministra vnitra Víta Rakušana k vývoji bezpečnosti v zemi. Situace kolem kauz odporných násilností a trestných činů páchaných v posledních dnech je varováním před budoucím vývojem.

Podle dat prezentovaných ve statistikách se procentuální míra kriminality, i u cizinců, zvedla jen mírně. Proti takové interpretaci statistických dat se ohrazuje dlouholetý elitní policista a nyní předseda hnutí PŘÍSAHA Robert Šlachta: „Tato Rakušanova statistika neumí podchytit trend vzestupu nových fenoménů. A také neříká, jak bezpečně se lidé cítí. Měli bychom bojovat za každý jeden život, který může být zbytečně zničený nečinnosti politiků, především ministra vnitra a nekompetentního policejního prezidenta.“

Hnutí PŘÍSAHA dlouhodobě varuje a upozorňuje na naprosté selhání ministra vnitra Rakušana a policejního prezidenta při kontrole cizinců na našem území. „Za celou dobu od jara 2022 neudělali žádná opatření, abychom měli situaci na našem území pod kontrolou,“ zdůraznil Šlachta. 

Vedení resortu se navíc vrací historická chyba zrušení samostatnosti cizinecké policie i rozprášení funkčního ÚOOZ. “Z krajských ředitelství, kde se cizinecký prvek nyní řeší, odcházejí kvalifikovaní policisté, situace se zhoršuje,“ varuje předseda PŘÍSAHY.

PŘÍSAHA dlouhodobě nabízí systematické řešení problému obnovením specializovaných policejních útvarů a osamostatněním cizinecké policie. „Je důležité, abychom problémům v oblasti bezpečnosti preventivně předcházeli, a ne se uspokojeně dívali na statistiky,“ uzavřel Robert Šlachta.

Hnutí Přísaha